Elbidraget upphör

I slutet av 2017 beslutade regeringen att dela ut 350 miljoner kronor årligen för att dela ut bland dem som köper elcykel, elmoped och el-mc 2018-2020 . Man ville att fler skulle pendla med lätta elfordon för att minska den globala resursanvändningen och klimatutsläppen. Premien var max 10 000 kronor per person. El-MC togs med sedan SMC uppvaktat Miljödepartementet. Men, i budgeten för 2019 var elbidraget slopat.

Den budget som riksdagen röstade igenom vecka 51 2018 innehöll inga pengar till el-motorcyklar, elmopeder och elcyklar inför 2019. . Omkring 50 personer fick 10 000 kronor var under 2018 som bidrag till inköp av elmotorcykel. Totalt betalades 440 miljoner kronor ut i bidrag till privatpersoner.

Den 18 december 2017 blev reglerna för elfordonspremier klara och beslutade i riksdagen. 350 miljoner kronor årligen för att dela ut bland dem som köper elcykel, elmoped  och elmotorcyklar 2018-2020.  Bakgrunden till beslutet var att fler elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar kan förbättra förutsättningarna att pendla och transportera sig klimatvänligt och tillgängligt, också över lite större avstånd. Om fler använder lätta elfordon istället för bil kan den globala resursanvändningen och klimatutsläppen minska. De kan också bidra till en bättre folkhälsa. Bidraget var max 10 000 kronor per person. 

Från början var motorcyklar exkluderade från regeringens förslag men SMC uppvaktade departementet vilket gav resultat.  Förslaget ändrades till att omfatta inte bara elcyklar och elmopeder utan även elmotorcyklar. 

Miljöministern Karolina Skog sa i regeringens pressmeddelande i december 2017:  "Fler elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar kan förbättra förutsättningarna att pendla och transportera sig klimatvänligt och tillgängligt, också över lite större avstånd. Regeringen räknar med att den nya elcykelpremien kommer ge en överflyttning av transporter från bil till elcykel. Om fler använder lätta elfordon istället för bil kan den globala resursanvändningen och klimatutsläppen minska. De kan också bidra till en bättre folkhälsa."

Den blev dock inte den tidigare regeringens budget för 2019 som fick majoritet i riksdagen utan kristdemokraterna och moderaternas budgetförslag. Detta leder till att tidigare fattade beslut upphör eftersom inga medel finns för fortsatta utbetalningar.

 


Laddning pågår