Enkät om service och reparation 2019

Även under 2019 har SMC bett motorcyklisterna runtom i landet att delta i en enkät om verkstäder och service av MC. SMC vill skicka ett stort tack till alla som har fyllt i enkäten och som tagit sig tid för att bidra till en bättre information och förhoppningsvis en bättre service runtom i landet. För SMC är detta ett viktigt verktyg i konsumentärenden.

1471 personer har svarat enkäten i år vilken är en rejäl ökning jämfört med ifjol. Precis som ifjol frågade vi inte bara om service utan även om man lämnat in sin MC på reparation. Enkäten kunde också besvaras av de som servar själva.  Resultaten variera minst sagt, och det finns mycket förbättringspotential för våra verkstäder.

Enkäten visar att de flesta motorcyklisterna har stor omsorg vad gäller sina motorcyklar. Drygt tre fjärdedelar servade på verkstad även 2019, trots att andelen begagnade MC är stor. Generellt anser man även att prisnivån är hyfsat rimlig. Kunnig personal och en hög servicenivå är fortfarande de två avgörande faktorerna vid val av verkstad även om detta skulle innebära något längre avstånd. Tillgängligheten kritiseras dock starkt, även om mer än hälften har fått någon tid inom en vecka 2019 men 15 procent fick vänta två veckor eller mer. Det finns även förbättringspotential vad gäller reservdelarna. Dessa köps mest via nätet för att priserna är billigare där och man får de delarna man själv vill ha.

441 personer har svarat att de reparerar sina motorcyklar själva och då framförallt för att man kan och för att det är ekonomiskt billigare att åtgärda enklare saker själv.

Jämfört med resultaten vi fick 2018 kan sammanfattningsvis konstateras att det varken finns någon större förbättring eller försämring vad gäller service och reparation för svenska MC-ägare.

Hur ser det ut utomlands?

Mot denna bakgrund har vi även ställt oss frågan vad som kan göras annorlunda. Många hojåkare åker utomlands med sina motorcyklar och vissa har tyvärr varit i behov av reparation under resans gång. Det är naturligtvis spännande att se hur det går till i andra länder och vad som fungerar bättre och vad som fungerar sämre där. Över 400 personer har delat med sig sina erfarenheter. Den största faktorn är då prisnivån som, i alla fall på kontinenten är mycket lägre jämfört med i Sverige. Det verkar finnas en större transparens utomlands. Man har till exempel fått en genomgång av vad som ska åtgärdas och varför, trots språkbarriären i vissa fall. Man har oftast fått förtur som turist och fått stå bredvid medan motorcykeln reparerades. Detta är något som saknas av många i Sverige vid service eller reparation Motorcyklisterna har oftast uppmärksammat att verkstäderna utomlands har en bättre och billigare tillgång till reservdelarna.

Men det finns även mycket positivt att berätta

Samtidigt konstaterar SMC att svenska motorcyklister är trogna kunder hos sina verkstäder i Sverige. De flesta servar eller reparerar sin MC där de har köpt den. Över 50 % skulle inte heller byta verkstad även om ett byte inte skulle påverka garantin för sin MC. 

Se hela resultatet här: