Årsmötesfakta 2009

Öland är platsen för årsmötet.

SMCs årsmöte 2009 hölls på Öland, Ekerum Golf & Resort, den 5 september 2009.

Årsmöteshandlingar
Här finns alla handlingar till årsmötet 2009.

Hela årsmötesluntan

 

Verksamhetsberättelse 2008/200

Ekonomisk redovisning SMC 2008/2009

Ekonomisk redovisning SMC AB 2008/2009

Budget 2009/2010

Verksamhetsinriktning

Motioner

Dagordning

Bilaga Instruktion Valberedningen