Körkort och körkortsutbildning

Det viktigaste faktorn för MC-säkerhet är en bra grundutbildning. SMC är positiva till stegvist tillträde till körkort men anser att det bör räcka med en kostnadseffektiv körkortsutbildning och ett körprov för motorcykel. Två års erfarenhet i respektive körkortsklass ger erfarenhet och ökar säkerheten mer än upprepade krav på körprov.
Körkort är alltid en högaktuell fråga och reglerna ändras med jämna mellanrum, främst genom krav från EU.

Den 19 januari 2013 trädde nya körkortsregler i kraft i samtliga EU/EES-länder. 

Antalet utfärdade A-körkort i Sverige är knappt 10 000 per år. Antalet innehavare av A-körkort minskar samtidigt med cirka 50 000 per år vilket främst beror på att de som fick A-behörighet på köpet avlider och att de som tar körkort är betydligt färre. 

SMCs sammanställning av körkortsstatistik 2000-2021


Körkortsregler för MC från och med 19 januari 2013

Körkort Fordon Åldersgräns Övningskörning Stegvis access
A1 (lätt MC) 2-hjulig MC, <125 kubik, maxeffekt 11 kW, vikt/effekt-förhållande under 0,1 kW/kg, eller
3-hjulig MC, maxeffekt 15 kW
16 år 15 år och 9 mån  
A2 (mellanklass) 2-hjulig MC, maxeffekt 35 kW, vikt/effektför-hållande max 0,2 kW/kg, får endast strypas från max dubbla effekten, eller 3-hjulig MC, maxeffekt 15 kW 18 år 17 år och 6 månader Efter 2 år = körprov och därefter A
A (tung MC) 2- och 3-hjulig MC, oavsett effekt och volym 24 år (20 år) 23 år (19 år och 6 månader om du har A2)  

Om du tog körkort för A1 innan den 1 november 2009 behöver du genomföra riskutbildning del 1 och 2 för motorcykel för att få behörighet A2 eller A. 


Provfordon för A1, A2 och A

För att en motorcykel ska få användas i körprov för respektive klass ställs ytterligare krav som utökades 1 januari 2014 med krav på elmotorcyklar. 

A1 förbränningsmotor:  ska kunna köras i minst 90 km/, ha en cylindervolym mellan 120-125 kubik, ha en effekt om max 11 kW och ha ett vikt/effektförhållande av högst 0,1 kW/kg. A1 elmotor: förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,08 kW/kg och högst 0,1 kW/kg

A2 förbränningsmotor: 
ska kunna köra minst 100 km/h, ha minst 245 kubik, ha en effekt mellan 20-35 kW samt ett vikteffektförhållande av högst 0,2 kW/kg. Har motorcykeln strypts får originalfordonet inte haft en effekt högre än 70 kW.  A2 elmotor: förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt ska vara minst 0,15 kW/kg och högst 0,2 kW/kg. 

A förbränningsmotor:: Ska kunna köras i minst 100 km/h, ha minst 595 kubik, minst 50 kW och ha en tjänstevikt som överstiger 175 kilo. A elmotor: förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,25 kW/kg.

Obligatoriska avgifter 2020
Minimikostnad för MC-körkort nr 1, utan körlektioner i trafikskola

Körkortstillstånd 0 kronor
Handledare privat 0 kronor
Kunskapsprov 325 kronor/400 kronor*
Körprov 1650/2145 kronor*
Digitalt foto 80 kronor
Tillverkning av körkort 280 kronor
Risk 1 1000 kronor och uppåt
Risk 2 3000 kronor och uppåt

* den högre summan gäller körprov kvällar och helger. Totalt uppgår fasta kostnader för MC-körkort nummer 1 till cirka 6 300 kronor. 

Kostnad för MC-körkort nr 2 och 3 handlar om minst 1 650 kronor per körprov samt kostnader för foto och tillverkning av körkort.  

Övriga kostnader för körkort är hyra av motorcykel vid körprov, lektioner i trafikskola, 15-20 kronor per minut samt teoriavgift till trafikskola, cirka 1500 kronor.

Hur många kör olagligt?
Körkortsutbildning handlar om att skapa trafiksäkra förare. SMC har fått ta del av Trafikverkets djupstudier av motorcyklister som dödats. Varje år dödas och skadas många allvarligt i MC-olyckor där föraren inte hade A-körkort. Mellan 2011-2019 saknade 30 procent av dem som dödades A-körkort.  En möjlig slutsats kan vara att man köper motorcykel men väljer att köra olagligt. Risken för upptäckt är liten och en risk man är beredd att ta i förhållande till kostnaderna för att ta körkort. Ett alltför komplicerat körkortssystem kan därför minska trafiksäkerheten istället för att öka den. Läs mer här.

Mer fakta
SMC:s åsikt är att en bra och kostnadseffektiv grundutbildning är den viktigaste förutsättningen för en säker förare. SMC:s körkortsenkät 2021 visar att eleverna är välutbildade både i trafikskola och genom privat övningskörning, att de är i mogen ålder, att man upplever körkortstagandet som dyrt samt att man tycker att väntetider till förarproven som allt för långa. 

SMC genomförde enkäter om körkort 2013 och 2017. Resultaten visade att kvinnor satsar mer tid och pengar på utbildning privat och i trafikskola, de är äldre än män när de tar körkort men de underkänns oftare. Av enkätsvaren framgår tydligt att många elever vill ha mer träning i kurvteknik och mindre lektioner i manövergård.
Enkät 2013  Bilaga med kommentarer
Enkät 2017, presentation.

Frågan om jämlikhet i körproven utreddes av VTI och presenterades i juni 2014.  Det ledde till en förändring av körproven där ett av två manöverprov slopades för att ge ökat fokus på körning i trafik. Skillnaderna är fortfarande stora mellan kvinnor och mäns godkännande vid körprov för A. 

Det tredje EG-direktivet för körkort betydde många förändringar för motorcyklister. SMC, FIM och FEMA har framfört önskemål om bättre grundutbildning istället för höjda körkortsåldrar och fler prov utan att lyckas. Vi har efterlyst utvärderingar av direktivet. Under 2020 har EU-kommissionen påbörjat arbete med att revidera direktivet och självklart kommer alla MC-organisationer i Europa att försöka påverka kommissionen, politiker och regeringar innan ett nytt direktiv klubbas. 

Länkar till körkortsguider: 

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR

Trafikutbildarnas riksorganisation, TR

STRs film visar lågfart, högfart och inbromsning i manöverprovet. 

MC-Jakten en bra guide med instruktionsfilmer, massor av tips och information.   

Transportstyrelsens sida om körkortsrelger

Trafikverkets sida handlar främst om proven - körprov och kunskapsprov.

SMC:s informationsblad "Att ta MC-körkort" 

 


Ju mer man övningskör innan körprov privat och i trafikskola, dest


Många MC-förare köper en MC och övningskör parallellt med lektioner i trafikskola. Det ger den bästa utbildningen

 

 


Du som övningskör på MC är välkommen med din MC på SMCs grundkurser. 

 


Så här glad är man som motorcyklist.