Vad hände på årsmötet 2006?

Vid årsmötet 2 september 2006 i Ronneby var fem motioner och förslag från styrelsen uppe för behandling. Här hittar du motionerna och här kan du läsa styrelsens förslag till nya stadgar för SMC.

Årsmötet fattade ett historiskt beslut när stadgarna antogs. Det betyder att Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation numera heter Sveriges MotorCyklister.

Stadgarna ger också SMC möjlighet att starta kommersiell verksamhet inom olika områden som rör motorcyklism. Dessutom ändrades verksamhetsåret vilket betyder att årsmötet 2007 blir i Sundsvall lördagen 10 november.

Styrelsen föreslog också en höjning av medlemsavgiften med 100 kronor per år för samtliga medlemsformer, ett förslag som årsmötet antog. Grunden för förslaget kan du läsa här.