E10 införs 1 augusti 2021

95-oktanig bensin ska försvinna från marknaden. Istället kommer E10, bensin som är utblandat med 10 procent etanol.

1 augusti införs E10
De fyra regeringspartierna är överens om att öka kraven på inblandning av biodrivmedel i diesel och bensin för att minska utsläppen av växthusgaser. Nivåerna regleras genom reduktionsplikten som infördes 2018.

Regeringen har nu fattat beslut om hur reduktionsplikten ska se ut fram till 2030.  Den 1 augusti 2021 blir E10 den nya standardkvalitén för 95-oktanig bensin i Sverige  Bränslet innehåller upp till 10 volymprocent etanol istället för dagens fem. Huvuddelen av de nyare motorcyklarna med vanliga bensinmotorer kan köras på E10. På SMC:s och ACEM:s hemsidor finns information från tillverkarna. Är du tveksam om du kan köra din MC med E10, konsultera din instruktionsbok eller din leverantör. 98 oktan finns kvar under begreppet E5 men säljs inte på alla mackar. 

MHRF värnar om historiska fordon som är äldre än 30 år. De problem man påtalar är att:  "de föreslagna bränsleinblandningarna har nedbrytande egenskaper för äldre fordon och äldre motorer som ökad korrosion i bränslesystemen samt kemisk nedbrytning som påverkar packningsmaterial, membran, bränslerör och liknande. Materialen i de äldre fordonen är inte konstruerade för dagens och kommande bensininblandningar. De kan helt enkelt komma att lösas upp vilket kan medföra en ökad risk för brand. Problemet med fordon som står länge och där bensinen binder vatten blir större med inblandning av E10."

Från MHRF:s och SMC:s sida är det därför viktigt att det finns en tillgång på fossila bränslen tills andra alternativ finns på marknaden.

Så här skriver branschföreningen Drivkraft i april 2021 om E10. 

Läs på MC-branschens hemsida.

LIsta från Europas MC-tillverkare ACEM. 

Vilka Suzukimodeller före 2002 kan köras med E10?

Kör du veteranfordon? Läs mer på MHRF:s hemsida.

Frågor och svar om E10 från Drivkraft Sverige.

 

 


Så ser den harmoniserade märkningen ut av drivmedel från 1 oktober

 


E10 kommer 1 augusti 2021. Vilka mackar har 98 oktan? Det finns ingen sammanställning utan man får söka på respektive bolag.