SMC grafisk profil 2023

Hela SMC har en gemensam kommunikationsstrategi som uppdateras helt 2023.

En enhetlig grafisk profil bidrar till att stärka bilden av SMC i samhället. Det är viktigt att alla värnar om SMC:s identitet och anseende genom att tillämpa principerna som gäller för SMC:s grafiska profil.

Den grafiska profilen gäller alla distrikt och verksamheter som är en del av SMC. I den grafiska profilen finns utförliga beskrivningar och exempel på tillämpningar. Vid frågor, kontakta kansliet.

Förvanskning och felaktig användning av SMC:s logotyp och varumärken är inte tillåtet. Logotypen är upphovsrättsligt skyddad och får inte förändras eller förvanskas. Det är inte tillåtet att konstruera egna original, förvanska befintliga original eller göra tillägg till eller ändringar av märket.

Vi följer TT:s riktlinjer för hur vi använder språket.

TT-språket är en samling skrivregler, ord och begrepp till hjälp för alla som skriver. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning av svenska medier och av personer som gillar språk. Du hittar deras riktlinjer här >>

Behöver du distriktens loggor kan du kontakta info@svmc.se.

Klicka på bilden och ladda ned hela ZIP-filen med kommunikationsstrategin och den grafiska profilen så får du allt du behöver.

Om det är svårt att ladda ned filen, prova att högerklicka och välj "spara som...".