SMC grafisk profil

Hela SMC har gemensamma grafiska riktlinjer som uppdaterades helt 2013 och fick ett tillägg för profilkläder 2014.

En enhetlig grafisk profil bidrar till att stärka bilden av SMC i samhället. Det är viktigt att alla värnar om SMC:s identitet och anseende genom att tillämpa principerna som gäller för SMC:s grafiska profil.

Den grafiska profilen gäller alla distrikt och verksamheter som är en del av SMC. I den grafiska profilen finns utförliga beskrivningar och exempel på tillämpningar. Vid frågor, kontakta kansliet.

Förvanskning och felaktig användning av SMC:s logotyp och varumärken är inte tillåtet. Logotypen är upphovsrättsligt skyddad och får inte förändras eller förvanskas. Det är inte tillåtet att konstruera egna original, förvanska befintliga original eller göra tillägg till eller ändringar av märket. Annan text än den som beskrivs i grafiska profil-dokumentet får inte läggas i närheten av märket.

Här finns en hämtningsbara ZIP-filer för Typsnitt (fonter) och Loggor

Här finns SMC:s dottervarumärkens loggor i Eps för tryck.
och nedan som PNG:

SMC har 21 distriktsorganisationer och en central avdelning.

Inom SMC finns fyra dottervarumärken; School, Travel, Club och Sport.

Inom SMC School bedrivs all utbildning och fortbildning som sker.

I SMC Travel anordnar vi egna resor, ger tips och råd inför resor och utfärdar internationella körkort. 

SMC Club är den del där det händer roliga saker inom SMC, som SMC-kalendern med alla träffar, HOJ-X, tips om vart det händer saker under mc-säsongen och mycket annat.

SMC Sport hanterar licensutbildning för road racing och träning inför tävling på bana.

Klicka på bilden för att läsa Grafiska Riktlinjer.