Årsmöte 31 oktober 2020

Årets årsmöte blev digitalt på grund av Corona-epidemin - det första i SMC:s 57-åriga historia. Mötet började 31 oktober och avslutades 7 november då omröstningen genomfördes.

SMC beslutade vid styrelsemötet 16 juni att årsmötet 2020 körs digitalt genom en tjänst som heter VoteIT. Därmed blev årsmötet helt textbaserat.

Årsmötet hade 158 röstberättigade deltagare som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag som finns i årsmötesluntan. Verksamhetsinriktning och budget fastställdes. Motioner och förslag godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Medlemsavgiften är oförändrad 2021. 


Vilka som ingår i styrelsen hittar du här.
Den nya valberedningen finns här. 

Hela årsmötesluntan hittar du här. 

Valberedningens förslag till styrelse godkändes av årsmötet. 

Rolf Skoog, 54 år, bosatt i Jävre söder om Piteå valdes till ordförande i SMC

Nya ledamöter i styrelsen


Leif Rogö, 63 år, Jönköping 


Anurak Sawatdee, 47 år, Linköping


Olle Henriksson, 63 år, Stockholm

Verksamhetsberättelsen som fanns i MC-Folket 3/2020