Valberedningen

SMC:s valberedare väljs av årsmötet och har en viktig roll i SMC. De ska dels bevaka vad som sker i styrelsen, dels söka nya kandidater till styrelseuppdrag. Vill du kontakta någon i valberedningen är du välkommen!

Vill du nominera någon till SMC:s styrelse?

Nomineringar till uppdrag skall vara insända till valberedningens sammankallande senast fredag den 1 december 2018. Kom ihåg att alltid tillfråga den som ni nominerar.
Uppdragen som vi i valberedningen skall besätta är;
Ordförande som väljs för ett år.
Styrelseledamöter, fyra stycken som väljs för två år.
Revisor, som väljs för ett år.

Sänd in din nominering till valberedningens sammankallande (se nedan).

Hans-Ove Görtz, Färjestaden
tel. 070-570 36 67

Sammankallande

Hans-Ove tog MC-kort 1966, körde i cirka två år, blev återfallare 1989 och är aktiv hojåkare med sin svarta Kawasaki GTR 1400!
Började med FIM-rally 1992, körde sin första IBA 2001 (medlem i Iron Butt Sweden), gillar veckoturer i Europa med GTR Club Europé.

På vintern renoverar han klassiska Suzuki-hojar.
Han har varit aktiv i SMC Stockholm några år men är numera aktiv i SMC Kalmar som vägspanare och resursperson


 

gar

Annica Åkerström Olofsson, Boxholm
tel. 070-533 00 69


Har kört hoj i 39 år, äger idag fyra stycken varav två är gamla Husqvarnor.

Är engagerad i flera MC-klubbar och som GI instruktör. Bor på landet i södra Östergötland.

Förutom motorcyklar så gillar Annica allt som brummar och rör sig, till exempel tändkulemotorer.

 

Leif Näckholm, Luleå
tel. 070-262 57 90

Leif är ledamot i SMC Norrbottens styrelse.

Jan Richardsson, Alingsås
tel. 070-525 52 31