Annonser

 

Reseskydd i hemförsäkring

Att ha en försäkring är viktigt i många sammanhang. Varför ska jag ha en giltig reseförsäkring?

Akut sjukdom och olycksfall under resor
I stort sett alla har en hemförsäkring. Ofta ger reseskyddet i hemförsäkringen ger ett bra grundskydd vid akut sjukdom och olycksfall på resor upp till 45 dagar (i ett par bolag 60 dagar). Ska du vara borta längre - kontakta försärkringsbolaget innan du reser! 

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd betyder att du kan få ersättning för din resekostnad om du innan resan påbörjas tvingas avbeställa resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall - och har ett läkarintyg. Tänk på att det ofta ingår ett avbeställningsskydd när du betalar resan med kort och om resan är dyr kan skydden komplettera varandra.

Normalt gäller avbeställningsskyddet om du själv, din medresenär, eller en närstående till dig blir akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall. Det kan ibland också gälla om din bostad skadas väsentligt eller du drabbas av en annan plötslig och oförutsedd händelse som gör det orimligt att begära att du ska genomföra resan.

Kontrollera ditt försäkringsskydd då du köper en resa av SMC Travel AB eller andra researrangörer. Det finns ett maxbelopp för hur mycket som ersätts genom avbeställningsskydd (30 000-100 000 kronor) beroende på försäkringsbolag och tilläggsförsäkring. 

Pågående vårdbehov före resan
Kostnader under resan som beror på att vårdbehov eller behandling fanns eller var känt före avresa ersätts i princip inte. Om du har varit helt besvärsfri under de senaste tre månaderna innan resan kan vårdkostnader ersättas i några försäkringar. Likaså kan försäkringen ibland gälla om oväntade och akuta försämringar av hälsotillståndet inträffar. 

Riskfyllda aktiviteter
Om din hemförsäkring gör undantag för riskfyllda aktiviteter kan det finnas särskilda reseförsäkringar som du kan teckna för att vara försäkrad. 

Komplikationer vid graviditet
Försäkringen ersätter aldrig vårdkostnader som har samband med normal graviditet eller förlossning på resa. Om det skulle inträffa oväntade och akuta komplikationer kan vårdkostnader dock ersättas före den 28:e veckan av graviditeten, i något fall även efter. 

Jämförelse mellan olika försäkringsgivare
Konsumenternas försäkringsbyrå har gjort en mycket bra och informativ sammanställning där man beskriver vad som ingår i respektive hemförsäkring. Du hittar den här.  gå till fördjupad jämförelse. 


Om du måste avboka en av våra resor - är det viktigt att du har en reseförsäkring som innehåller avbeställningsskydd. Kontrollera villkoren i din hemförsäkring eller vad som gäller om du betalt resan med ditt bankkort!