Corona och planerade resor 2022-2023

Trots det osäkra läget i Sverige, Norden, Europa och världen kunde SMC Travel genomföra resor under hösten 2021 och vi planerar även resor under 2022 och räknar med att det är möjligt. Våra medlemmars önskan om att få resa är stor ! SMC Travel utgår från regeringens och myndigheternas rekommendationer och samtidigt följer vi utvecklingen noga i samtliga länder dit vi planerar våra resor.

Krav på EU:s covidbevis på våra resor i andra länder
Alla som är bosatta i Sverige har erbjudits kostnadsfri vaccinering. De som är vaccinerade har dels ett bra skydd mot covid, dels mindre risk att bli allvarligt sjuk om man ändå får covid. Det betyder också att risken att smitta andra minimeras. SMC Travel kommer därför att kräva att våra deltagare har ett covid-bevis med på resan utomlands, vilket är ett måste i de länder vi kommer att besöka. Covidbeviset visar att du har fått vaccin mot covid-19. Det kan finnas krav från länder att man kan uppvisa testbevis och/eller tillfrisknandebevis och att man fyller i ett formulär före inresan. Våra guider informerar deltagarna om vad som gäller för att resa med på resorna. Självklart stannar du hemma om du är sjuk. 

Resor i Sverige
I Sverige gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Ring 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. För våra resor i Sverige krävs inget covidpass och därmed inte vaccinering. Däremot bör den som är vuxen och inte har vaccinerat sig vara särskilt försiktig. Det innebär att man undviker trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar även med stigande ålder.

Vad händer om resan ställs in på grund av corona?
Vi är realistiska och medvetna om att en del resor kanske inte kan genomföras på grund av pandemin. Ingen deltagare drabbas ekonomiskt om resor ställs in eftersom SMC Travel återbetalar hela resans belopp samtidigt som beslut fattas om att en resa ställs in. 

 


Covidpass beställs från eHälsomyndigheten om man tagit minst två vaccinsprutor mot covid.