Reseskydd

Att ha en försäkring är viktigt i många sammanhang. Varför ska jag ha en giltig reseförsäkring?

Akut sjukdom och olycksfall under resor
I stort sett alla har en hemförsäkring. Ofta, men inte alltid, ger reseskyddet i hemförsäkringen ger ett bra grundskydd vid akut sjukdom och olycksfall på resor upp till 45 dagar (i ett par bolag 60 dagar). Ska du vara borta längre - kontakta försäkrringsbolaget innan du reser! Allt fler försäkringsbolag kräver en tilläggsförsäkring för att hemförsäkringen ska täcka reseskydd. 

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd betyder att du kan få ersättning för din resekostnad om du innan resan påbörjas tvingas avbeställa resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall - och har ett läkarintyg. Tänk på att det ofta ingår ett avbeställningsskydd när du betalar resan med kort och om resan är dyr kan skydden komplettera varandra.

Normalt gäller avbeställningsskyddet om du själv, din medresenär, eller en närstående till dig blir akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall. Det kan ibland också gälla om din bostad skadas väsentligt eller du drabbas av en annan plötslig och oförutsedd händelse som gör det orimligt att begära att du ska genomföra resan.

Kontrollera ditt försäkringsskydd då du köper en resa av SMC Travel AB eller andra researrangörer. Det finns ett maxbelopp för hur mycket som ersätts genom avbeställningsskydd (30 000-100 000 kronor) beroende på försäkringsbolag och tilläggsförsäkring. 

Pågående vårdbehov före resan
Kostnader under resan som beror på att vårdbehov eller behandling fanns eller var känt före avresa ersätts i princip inte. Om du har varit helt besvärsfri under de senaste tre månaderna innan resan kan vårdkostnader ersättas i några försäkringar. Likaså kan försäkringen ibland gälla om oväntade och akuta försämringar av hälsotillståndet inträffar. 

Riskfyllda aktiviteter
Om din hemförsäkring gör undantag för riskfyllda aktiviteter kan det finnas särskilda reseförsäkringar som du kan teckna för att vara försäkrad. 

Komplikationer vid graviditet
Försäkringen ersätter aldrig vårdkostnader som har samband med normal graviditet eller förlossning på resa. Om det skulle inträffa oväntade och akuta komplikationer kan vårdkostnader dock ersättas före den 28:e veckan av graviditeten, i något fall även efter. 

Tips från Konsumenternas
Konsumenternas försäkringsbyrå tipsar på sin hemsida och vad som ingår eller inte i hemförsäkringen.

Europeiska, ERV, har en BasPlus försäkring där SJÄLVRISKELIMINERING ingår. Ska du ut och resa och hyra MC, moped eller bil ingår självriskeliminering med upp till 25 000 kronor om fordonet blir skadat eller stulet under resan.  Ett krav är att du tecknat försäkring för hyrfordonet hos uthyrningsfirman. Detta är en billig garanti om olyckan skulle vara framme. Läs mer på hemsidan. 

Europeiska, ERV, har en försäkring med tillägget SPORTUTRUSTNING. Resförsäkring Bas/Plus med detta tillägg ersätter förlust av sportrustning för försening, stöld och skador. Försäkringen ersätter skador såväl på egen som hyrd utrustning med 10 000-30 000 kronor. Kan vara smart att teckna om inte packningen med MC-kläder kommer samtidigt som dig med flyget! Läs mer här på deras hemsida. 


Om du måste avboka en av våra resor - är det viktigt att du har en reseförsäkring som innehåller avbeställningsskydd. Kontrollera villkoren i din hemförsäkring eller vad som gäller om du betalt resan med ditt bankkort! 

 

Europeiska har också en försäkring som heter EXTREMSPORT.  Den försäkrar dig och din utrustning utan undantag!  Förrsäkringen extremsport är anpassad för de som gillar att tänja på gränserna och gärna åker iväg på äventyrsresor. När hemförsäkring och olycksfallsförsäkringar har undantag i villkoren för riskfyllda aktiviteter kan Europeiskas försäkring för extremsport skydda dig om du ska köra motorcykel på till exempel banor utomlands. Läs mer om försäkringen Extremsport på Europeiskas hemsida. 


Foto: Tina Malm, SMC Sport Gelleråsen april 2016. Ska du köra på bana utomlands? SMC råder dig att undersöka ditt försäkringsskydd noga innan du åker och teckna tilläggsförsäkring om det behövs!