Årsmötesfakta 2007

På denna sida kan du läsa all information som skickades ut inför årsmötet som hölls 10 november 2007.

Årsmöteshandlingar

Protokollet från årsmötet finns här.

Förslag till dagordning

Verksamhetsberättelse

Motioner och förslag

Riksstadgar, bilaga 1

Nya distriktsstadgar bilaga 2 Befintliga länsstadgar

Redovisning tidigare årsmötesbeslut

Verksamhetsinriktning

Balansräkning

Resultaträkning 060701-070831

Budget 0708

Personval

Valberedningen föreslog att årsmötet väljer om Larz Glemfors till ordförande för ett år. Man föreslog också omval av Tomas Larsson, Lövånger och Hannes Westman, Vreta Kloster. Tre personer avgick från styrelsen; Laila Jensen, Magnus Forsberg och Johnny Gylling. Tidigare under året avgick Claes Hassel på egen begäran. Det betyder att fyra nya personer ska valdes in. Valberedningens förslag var Niklas Lundin, Luleå, Tuula Kareketo, Stockholm, Tomas Bergström, Oppala samt Charlotta Källbäck, Göteborg. Samtliga personval godkändes av årsmötet.

Ett år kvar på sin mandatperiod har Elsy Rådberg och Sven Liljekvist.