Remissvar 2016

SMC besvarar alla remisser som rör motorcyklism. 2016 svarade SMC på rekordmånga remisser.

SMC svarar på alla sorts remisser som rör motorcyklister och motorcyklism.
Här hittar du remissvar från 2016. Tidigare remissvar hittar du i kolumnen till vänster. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att läsa artiklarna. Om du saknar Acrobat Reader, klicka här

Remissvar Transportstyrelsen, föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning och om undantag från periodisk kontrollbesiktning + bilaga, 5 december 2016

Remissvar Transportstyrelsen, föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör, 5 december 2016

Remissvar Transportstyrelsen, föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion, 5 december 2016

Remissvar Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning, godkännande och behörighetsbevis avseende trafiksäkerhetsgranskare

Remissvar Trafikplan Helsingborgs stad, 20 september 2016

Synpunkter på granskningshandling, Trafikverket, vägplan E6.20 Hisingsleden, södra delen, Halvors länk, 19 september 2016

Remissvar Trafikverket E12 Västerbotten 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 2060 Skåne 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 2056 Skåne 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 1701 Skåne 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 1561 Skåne 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 1451 Skåne 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 1379 Skåne 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 1248 Skåne 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 1208 Skåne 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 1137 Skåne 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 1122 Östergötland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 1040 Västra Götaland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 969 Norrbotten 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 968 Norrbotten 9 september 2016

Remissvar trafikverket väg 936 Skåne 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 900 Södermanland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 854 Skåne 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 850 Halland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 831 Norrbotten 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 823 Örebro 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 800 Södermanland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 798 Skåne 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 796 Östergötland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 705 Norrbotten 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 650 Västra Götaland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 642 Västerbotten 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 601 Halland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 591 Halland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 585 Halland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 572 Västmanland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 554 Värmland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 522 Västerbotten 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 520 Kalmar 9 september 2016

Remissvar Trafikverket väg 512 Västerbotten 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift väg 374.01 Norrbotten 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift väg 292 Uppsala 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift väg 290 Uppsala 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift väg 249 Örebro 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift väg 249 Västmanland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift väg 237 Örebro 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift väg 237 Värmland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift väg 236 Värmland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift väg 225 Stockholm 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift väg 215 Östergötland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift väg 210 Östergötland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift väg 195 Västra Götaland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift väg 167 Västra Götaland 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift hastighet väg 105 Skåne län 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift Hastighet väg 100 Skåne län, 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift hastighet väg 92 Västerbottens län 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift hastighet väg 76 Uppsala län 9 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift hastighet väg 56 Uppsala län 9 sept 2016

Remissvar trafikverket Föreskrift hastighet väg 53 Södermanlands län 9 sept 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift hastighet väg 30 Kronobergs län 9 sept 2016

Remissvar Näringsdepartementet Promemoria några körkortsfrågor, 5 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift hastighet på väg 333, Västernorrlands län, 1 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift hastighet på väg 622 Västernorrlands län, 1 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift hastighet på väg 56, Gävleborgs län, 1 september 2016

Remissvar Trafikverket Föreskrift hastighet på väg 854, Skåne län, 1 september 2016

Remissvar Finansdepartementet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon, 10 augusti 2016

Remissvar Näringsdepartementet Vägen till självkörande fordon-försöksverksamhet SOU 2016:28, 5 juli 2016

Remissvar Trafikverket Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard 19 maj 2016

Remissvar Transportstyrelsen Föreskrifter och allmänna råd om vägsäkerhet, 11 maj 2016

Remissvar Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor, 17 mars 2016

Remissvar Näringsdepartementet Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029.

Remissvar Transportstyrelsen Befintliga krav och allmänna råd om egenskapskrav för vägar och gator samt de anordningar som hör till dessa, 11 februari 2016

Remissvar Stockholms stad, Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering, 11 januari 2016

Remissvar Näringsdepartementet, Införlivande av EU.s besiktningspaket, 11 januari 2016