The International Road Assessment Programme (iRAP)

International Road Assessment Programme (iRAP) är en registrerad välgörenhetsorganisation som arbetar för att rädda liv genom att eliminera högriskvägar över hela världen. Liksom många andra livräddande välgörenhetsorganisationer som arbetar med folkhälsa använder iRap en robust, evidensbaserad metod för att förhindra onödiga dödsfall och onödigt lidande.