Vanliga frågor om el-MC

I samband med att SMC lanserat Vision Electric får vi många frågor om elmotorcyklar. Här kommer svar på några av dem. Är det något mer du funderar på, hör av dig till SMC.

Får man klimatbonus när man köper el-MC eller el-moped?

Nej, det får man inte. Under 2018 delade regeringen ut premier till personer som köpet en elmotorcykel, elmoped och elcykel. Premien var max 10 000 kronor per person en gång. Utan SMC:s medverkan hade inte motorcyklarna kunnat få bidrag överhuvudtaget, det ursprungliga förslaget omfattade inte MC. Ansökningarna hanterades av Naturvårdsverket och det finns tyvärr ingen statistik över hur många som fick bidraget. Syftet var att flytta transport från bilen till lätta elfordon. I slutet av 2018 upphörde detta då pengarna var slut och det blev ett regeringsskifte.

Får jag parkera min el-motorcykel på en plats med laddplats-skylt?

Ja, det får du. Tavlan anger en plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Tavlan används under märke E19, parkering, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet får parkera där. Finns tilläggsskylt bil får endast bilar parkera. Finns tilläggsskylt MC är den enbart för MC.

Får jag använda el-MC i körprov?

Ja, det får man. Följande krav ställs i Transportstyrelsens föreskrift
A1 elmotor: Vid körprov för behörighet A1 får motorcykeln ha en nettoeffekt av högst 11 kW. Förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,08 kW/kg och högst 0,1 kW/kg

A2 elmotor: Vid körprov för behörighet A2 ska motorcykeln ha en nettoeffekt av minst 20 kW och högst 35 kW. Förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt ska vara minst 0,15 kW/kg och högst 0,2 kW/kg.

A elmotor: Vid körprov för behörighet A ska motorcykeln ha en nettoeffekt av minst 50 kW och en tjänstevikt som överstiger 175 kg. Förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,25 kW/kg.

Får jag villkor i mitt körkort om jag kör upp med el-MC?

Det beror på hur motorcykeln är byggd. Om motorcykeln som används vid körprovet inte har manuell växellåda så sätts kod 78 på körkortet. Villkors kod 78 innebär att man enbart får köra motorcyklar med automatisk växellåda. (se TSFS 2012:41)
Motorcyklar anses ha manuell växellåda om de har kopplingshandtag som föraren måste använda när han eller hon startar eller stannar och växlar fordonet. Motorcyklar som inte har det ska anses ha automatisk växellåda.

Hur ska jag göra om jag har villkor 78 och vill köra en MC med manuell växellåda?

För att ta bort villkor 78 måste du göra ett nytt körprov på en MC som uppfyller kraven för A1, A2 eller A och har en manuell växellåda.  Du behöver inte söka körkortstillstånd om provet görs på samma körkortsbehörighet som du redan har. Vill du övningsköra privat måste du ha en godkänd handledare. 

Kan inte Transportstyrelsen ändra denna regel?

Nej. Regeln bygger på bestämmelserna i bilaga II i EU:s körkortsdirektiv 2006/126/EG. Det krävs därför en direktivsändring för att kunna ändra på Transportstyrelsens föreskrifter.

Vilka motorcyklar får jag köra om jag har A1, A2 och A körkort?

Motorcyklar registreras in i tre fordonskategorier som motsvarar de tre körkortsklasserna. man får alltså köra det fordon man har körkort för: L3E-A1, L3E-A2 eller L3E-A3.

Uppgifter om vilken fordonskategori som motorcykeln tillhör går att söka fram på Transportstyrelsens webbplats om man har registreringsnumret. Uppgifter om fordonskategori finns under fliken Fordonsidentitet.

Vilka motorcyklar får jag köra om jag har det "gamla" lätta A-kortet med villkoret 79 begränsning max 125kubik? 

Ett gammalt A1-körkort utgår ifrån hur definitionen för lätt motorcykel var formulerad när körkortet togs. Den gamla körkortsbehörigheten A lätt (A79) från före 1 juli 1996 saknar effektbegräsning. Dåtidens behörighet A har enbart en begränsning på att motorns slagvolymen inte får överstiga 125 kubik. Rent tekniskt så har en elmotor ingen slagvolym vilket betyder att man får köra en elektrisk motorcykel som motsvarar A2 och A. 

Ute på vägen så är det polisen - inte Transportstyrelsen-  som tolkar reglerna, och ytterst är det åklagare eller domstol som avgör om det behövs. I slutänden handlar det förstås om hur ett åtal om olovlig körning skulle falla ut. Och där kan man väl säga att den åtalade utan större problem kan visa att slagvolymen = 0 och därmed inte överstiger 125 kubik och att deras A-behörighet räcker till.

Om det inte framgår någonstans vilken fordonsklass motorcykeln tillhör, hur kan jag då räkna ut detta?

Uppgifter om vikt hittar du om du söker på ett registreringsnummer på Transportstyrelsens webbplats. Uppgifter om vikt finns under fliken Tekniska data samt nästa flik Mått och vikt. Effektuppgifter finns under fliken för Tekniska data och nästa flik Motor och miljö. Man räknar ut effekt utifrån tjänstevikt och effekt. 

Tyvärr räcker det inte alltid att enbart kontrollera fordonsklassningen om du ska använda motorcykeln vid körprov på grund av de nedre minimieffektgränserna vid förarprovet. En MC kan vara klassad som A2 även om den har under 20kW eller under 0,15kW/kg  som är minimigränserna vid körprovet för A2. Detsamma gäller minimigränserna för A1 och A3 (A). Den kan vara klassad som A3 även om den inte har minst 50 kW. En tung MC kan också ha en tjänstevikt under 175 kg.

Varför finns inte alltid uppgifterna i appen Mina Fordon och i registreringsbeviset?

Transportstyrelsen har enbart fört in de uppgifter som är föreskrivet att finnas på registeringsbeviset, vilket inte fordonsklass gentemot körkortsregler är. Alla registrerade uppgifter får inte heller plats på papperet eller i nuvarande version av fordonsappen.

Vad gör jag om jag inte hittar uppgifter i appen Mina Fordon?

Hittar du inte uppgifterna i appen Mina Fordon går det att söka på Transportstyrelsens hemsida.

 

.
De tre hojarna i Vision Electric laddas på MCparkeringen vid SMC:s kansli.

 


Vad betyder skylten Laddplats?