Årsmötesfakta 2010

Årsmötet 2010 ägde rum på Hotell Åre Continental Inn, lördag 4 september.

Här kan du läsa SMC:s verksamhetsberättelse för det gångna året, ekonomisk berättelse, motioner och svar. Du hittar dessutom förslag till budget för nästa år liksom verksamhetsinriktning.