Självrisk vid utlåning

SMC har fått frågan från medlemmar om självrisken påverkas vid utlåning av motorcykel. SMC har kontaktat alla bolag och konstaterar att det är stora skillnader mellan bolagen.

Bilsport & MC Specialförsäkring
Villkor från 20150501: I nuvarande MC-försäkring gäller dubbel självrisk (nivån väljer man själv) om man lånar ut hojen (normalt 3000 + 3000).

Villkor innan 20150501: Vagnskada gäller inte om man lånar ut till en person som är yngre än MC-ägarens ålder för respektive försäkring. Dessa försäkringar nytecknas inte längre.

Dina
Har ingen höjd självrisk om försäkringstagaren är under 24 år. Höjd självrisk tillämpas om försäkringstagaren är över 24 och lånar ut till en som är under 24 år. 

Folksam
Av-och påstållningsbar MC-försäkring: Man får låna ut till vem som helst. 
Året runt-försäkring: Man får låna ut till någon i familjen(make/maka/sambo/partner). 
Året runt 35 +-försäkring:  man får låna endast till de som är över 35 år. Om man lånat ut till någon annan – förhöjd självrisk med 6000 kr. Självrisken väljer man själv, 3000 eller 6000 kronor.

Gjensidige
Vagnskadeförsäkringen gäller med dubbel självrisk om motorcykeln körts av annan än den registrerade ägaren. Detta gäller dock inte om fordonet körts av make, maka eller sambo folkbokförd på samma adress. Om föraren är under 24 år gäller en extra självrisk om 1000 kronor. 

If
Man får låna ut motorcykeln. Om en olycka händer med någon annan person än make/maka/sambo/registrerad partner fördubblas självrisken för vagnskada. Självrisk 3000 eller 6000 kronor = ökning 100 %. 

Länsförsäkringar 
Motorcykelförsäkringen gäller för de som bor på samma adress. Du kan också låna ut din motorcykel tillfälligt till någon annan, men grundregeln är att du som försäkringstagare är motorcykelns huvudsakliga förare. Därför gäller inte försäkringen om du lånar ut motorcykeln under en längre tid. 
Årsförsäkringen MC Smart: Endast ägaren och de i familjen som bor på samma adress köra motorcykeln. I gengäld blir priset på försäkringen lägre.

M försäkringar
Vagnskadeförsäkringen gäller med dubbel självrisk om motorcykeln körts av annan än den registrerade ägaren. Detta gäller dock inte om fordonet körts av make, maka eller sambo folkbokförd på samma adress. Om föraren är under 24 år gäller en extra självrisk om 1000 kronor. 


Svedea 
SMC-ägaren kan välja tre alternativ. Vilket val man gör avgör försäkringspremien. Självrisk för vagnskada väljs också av kunden, 2 500-8 000 kronor.
1. Ingen utlåning utöver till make/maka/sambo/registrerad partner (lägst pris)
2. Utlåning till make/maka/sambo/registrerad partner samt någon som är lika gammal eller äldre (högre premie)
3. Fri utlåning (högst premie)


Trygg-Hansa
Självrisken höjs för vagnskada om föraren är någon annan än du själv, din maka, make, partner eller sambo. Självrisken är då 15 000 kr.

 
Kommer du ihåg klistermärket som SMC skickade ut till alla nya medlemmar "Stopp, jag lånar inte ut min motorcykel"?


Det vi visste då gäller fortfarande. Risken att råka ut för en olycka med skador på fordon och person ökar när en annan person än ägaren ska köra den. Därför har de flesta försäkringsbolag också lägre premier om motorcykeln inte lånas ut. Vill man låna ut sin MC till vem som helst får man betala mer, i premie och/eller självrisk.

Tänk också på att ersättningen kan jämkas eller utebli helt om man har en försäkring med begränsning i utlåningen men ändå låter andra förare köra.