Övningskör med SMC!

Alla som övningskör på motorcykel kan delta i två typer av kurser inom SMC; grundkurser och knix på gokartbanor och liknande. Det handlar om vidareutbildning för motorcyklister men ger även dig som ska ta körkort en möjlighet att träna olika moment tillsammans med andra motorcyklister och SMC:s instruktörer. En förutsättning är att du deltar med din handledare!

SMC bedriver sedan 1973 fortbildning för motorcyklister. SMC:s kurser leds av instruktörer som är utbildade och examinerade innan de blir SMC-instruktörer.

Krav på handledare och elev
I samband med övningskörningen är det krav på följande:

- handledaren har ansvaret för eleven under hela kursen

- handledaren måste följa SMC-instruktörens instruktioner under hela kursen

- handledaren ska närvara vid alla instruktioner från SMC-instruktören

- handledaren ansvarar för att eleven har förstått instruktioner och övningar. Om handledaren anser att det är övningar som inte är lämpliga för eleven ska handledaren besluta och informera SMC-instruktören om att eleven avstår från övningen

- handledaren behöver inte delta i körningen, så länge han/hon har tydlig uppsikt över eleven

- eleven bär skylt eller väst märkt "Övningskör" under hela kursen.

SMC rekommenderar att den som övningskör på motorcykel deltar i både teoretisk och praktisk utbildning på vanlig trafikskola och kompletterar körkortsutbildningen med privat övningskörning.

- avtal om övningskörning vid SMC-kurs ska vara påskrivet av deltagare och handledare innan kursstart för att övningskörning ska vara tillåten.

Övningsplatser för grund- och knix-kurser
I våra distrikt finns ett antal kurser där du kan delta. Kontakta ditt distrikt för mer information!

Läs om innehållet på SMC:s grund- och KNIX-kurser.

SMCs informationsblad Att ta MC-kort

 


Många som övningskör kommer till Knix-kurserna med sin handledare för att träna på kurvteknik med våra instruktörer.