Svemo

SVEMO är den svenska organisationen för MC- och snöskotersport.

Svemo står för Svenska Motorsportförbundet och är en av 67 medlemsorganisationer i Riksidrottsförbundet. SVEMO har som sin huvuduppgift att tillvarata och vidareutveckla medlemmarnas intresse för motorcykel- och snöskotersport. Motocross, speedway, isracing, roadracing, dragracing, snöskoter, enduro och trial är huvuddisciplinerna. SVEMO utformar regler, utbildar ledare och aktiva samt svarar för myndighetskontakter med mera.

SVEMO administrerar även försäkringar av olika slag, framförallt olycksfalls- och ansvarighetsförsäkringar. Förbundets officiella organ är SVEMOs hemsida.

SVEMO tar aktiv del i idrottens folkrörelsearbete och högsta beslutande organ är förbundsmötet som samlas vartannat år. Mellan förbundsmötena svarar styrelsen tillsammans med utsedda ledare i respektive disciplins grensektion utbildnings-, barn- och miljökommitté för verksamheten.

Den löpande verksamheten sköts från kansliet i Norrköping där drygt 20 tjänstemän svarar för servicen till de sex distriktsförbunden och för närvarande cirka 600 anslutna klubbar.

SVEMO har rätt att bedriva sportverksamhet

SVEMO är medlem i FIM och även FIM Europe och därigenom den enda organisationen i Sverige som har rätt att bedriva internationell motorcykelsport och övriga FIM-arrangemang.

SMC och Svemo är medlemmar hos varandra vilket godkänts av Riksidrottsförbundet, RF. Tillsammans företräder SMC och Svemo över 150 000 medlemmar. Samarbetet är unikt och ger de båda organisationerna en stark position när det handlar om allt från MC-sport till trafikpolitiska frågor. SMC och Svemo har under åren samarbetat i en rad olika frågor, t ex en gemensam hållbarhetsredovisning, gemensam uppvaktning av EU-parlamentariker, samordnade remissvar och utbildningar. I och med ett avtal mellan SMC och Svemo kan SMC-medlemmar delta i touring- eller andra FIM- eller  FIM Europe-arrangemang, som till exempel FIM-rally

Avtalet kan i korthet sammanfattas med att SMC som fristående organisation, i SVEMOs ställe, ansvarar för de delar av motorcyklismen som inte har anknytning till sportutövande verksamhet inom och utanför Sverige. Det handlar om FIM och FIM Europes politiska arbete i samband med bland annat motorcykel på landsväg och trafiksäkerhet.

Kontaktuppgifter: SVEMO, Box 2314, 600 02 Norrköping, tel 011-23 10 80, fax 011-23 10 81 Hemsida: www.svemo.se

 

 


SMCs och Svemos gemensamma hållbarhetsredovisning är unik. Den finns både på svenska och engelska.