SMC:s arbete i fordonsfrågor under 2000-talet

Sedan millennieskiftet har SMC varit aktiva i många olika frågor som rör fordonsregelverk. Det handlar om sidvagnar, amatörbyggen, släpvagnar, privatimport och mycket annat. SMC har haft en stor och viktig roll i sammanhanget. Här kan du läsa om en del av detta samt SMC:s samarbete med organisationer och myndigheter i frågorna.

Därför får vi fortfarande köra ombyggda fordon

Sverige är världsberömt för sina generösa fordonsregler som syns i häftiga MC-och bilbyggen. Men, detta har inte varit en självklarhet och SMC har haft en viktig roll i sammanhanget. Sverige gick med i EU 1995 vilket snart ledde till att regler började ändras. När det så kallade multidirektivet antogs som innehöll omfattande nya regler för MC började det hända saker. Det första var nya krav på typgodkända drag till MC. Sedan bestämde Sverige som enda land i EU att stoppa försäljning av motorcyklar som inte var helfordonsgodkända två år före resten av EU. Det skulle ha inneburit en kraftig begränsning för svenska MC-köpare. Sedan förklarade Vägverket att man inte fick röra någonting på en helfordonsgodkänd MC enligt EU:s regler. Dessutom började det ryktas om att de unika reglerna för amatörbyggda och ombyggda fordon inte skulle få finnas kvar och då agerade SMC snabbt för att stoppa överimplementering av EG-direktiv.

Från olika håll började man också påstå att sidvagnsekipage samt ombyggda och amatörbyggda motorcyklar var mer olycksdrabbade än standardmotorcyklar i originalutförande. Försäkringsbolaget Trygg-Hansa som SMC då hade ett samarbetsavtal med tog fram statistik som visade motsatsen. Trygg-Hansas statistik visade att det knappt förekom några olyckor överhuvudtaget med sidvagnshojar. Bland ombyggda och amatörbyggda motorcyklar skedde några olyckor årligen men ytterst få i jämförelse med standardhojar och sällan några som ledde till allvarliga personskador. När man ägnat flera år och stora summor pengar åt att skapa en unik MC är man rädd om den helt enkelt konstaterade Trygg-Hansa.

SMC arrangerade ett MC-möte i Stockholm 2000 dit hela branschen bjöds in; tillverkare, handlare, försäkringsbolag, tidningar, klubbar och organisationer. I panelen fanns företrädare från Närings- och Miljödepartementen, Vägverket och Bilprovningen. Lars Carlhäll företrädde Vägverket och lyckades lugna de närvarande. Innan dagen var slut hade märkesklubbarna enats om att samarbeta i fordonsfrågorna under SMC:s namn för att lösa olika fordonsproblem. Vägverket lovade att träffa MC-organisationerna regelbundet vilket gjordes under ledning av Näringsdepartementet där även Bilprovningen, SMC, fordonshistorikerna i MHRF och hojbyggarna i SFRO deltog under ett antal år.

Nu följde en spännande och händelserik period. Att ändra förordningen som stoppade försäljning av icke-helfordonsgodkända motorcyklar tog inte ens tre månader. Efter långa diskussioner och många möten enades alla om att vi skulle jobba för att behålla och försvara det svenska nationella regelverket för ombyggda och amatörbyggda motorcyklar i EU och reglerna förtydligades. Vägverket tog också fram ett regelverk för ändringar som var acceptabla att göra med en helfordonsgodkänd MC. Dessa regler finns fortfarande kvar och har inte ändrats nämnvärt. 

- Det var inte så lätt att komma igång med arbetet att behålla våra nationella regler eftersom ”respekten” för EU-reglerna var mycket stor hos vissa beslutsfattare. ”Genombrottet” kom då tjänstemän på departementet förstod att något måste göras för ”motorhobbyn” och med stöd av Anders Lindberg på näringsdepartementet lyckades frågan till sist drivas till ett ”lyckligt slut”, säger Lasse Carlhäll, dåvarande Vägverket, till SMC 2022.

Sidvagnarna räddades 2002-2003

Nästa stötesten blev sidovagnarna. Definitionen av en motorcykel enligt EU är en MC med två eller tre symmetriskt placerade hjul. Som alla vet är det inte så en MC med sidvagn ser ut. Dessutom krävdes ett bromstest på varje MC som monterades med sidvagn. När den ende personen som genomfört testerna i landet plötsligt dog fanns inget alternativ för bromstester utom att åka till DEKRA eller TÜV i Tyskland. Nu krävdes nytänkande och flexibilitet! Lösningen kom från Lasse Carlhäll, Vägverket. 

- Det är motorcykeln som är intressant i definitionen, inte sidvagnen som enligt lagen är ett fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan av en tvåhjulig MC. En tillkopplad sidvagn är inte ett särskilt fordon. Vägverket kunde snabbt fastställa att sidvagnsekipage kunde fortsätta att existera men med permanent monterad sidvagn, säger Lasse Carlhäll.

- Det gick lättare att göra vissa regelförändringar som ”gick på sidan av EU:s regelverk”!  Kunde jag och mina kollegor på Fordonsavdelningen bara förklara för ledningen vad som var problemet och hur det kunde lösas utan att ge avkall på säkerhet och miljö så kunde beslut tas av Vägverkets generaldirektör inom några dagar, fortsätter Carlhäll.

Kravet på bromstester av alla motorcyklar som förses med sidvagn var inte lika enkel att lösa. SMC bjöd därför till ett nytt möte i mars 2002 där sidvagnsklubbarna, SFRO, SMC, Vägverket och Bilprovningen deltog tillsammans med Magnus Kallebäck och hans ombyggda BMW med sidvagn. Innan dagen var slut var alla överens om den smarta idén att ändra reglerna för ombyggda fordon så att en MC med sidvagn också räknades in där. Sidvagnsklubbarna hjälpte SFRO att komma i gång och vips fanns ett fungerande system som alla parter var överens om. Det blev räddningen och gör att vi fortfarande kan registrera sidvagnsekipage i Sverige. Nya föreskrifter förklarade också att en trike är ett ombyggt fordon vilket löste den tidigare problematiken som funnits. Och, Magnus Kallebäck har fortfarande kvar sin gula BMW!

- Det mötet minns jag mycket väl. Vi gick runt och granskade det mycket fina sidvagnsekipaget och det rådde inga tvivel om att det var ett ombyggt fordon. Även denna gång kunde vi ändra regelverket snabbt eftersom alla var överens och ledningen höll med oss om att sidvagnsmotorcyklar har en plats i trafiken, säger Lasse Carlhäll.

Privatimport av MC särbehandlades

Sedan Sverige gått med i EU tog fordonsimporten fart. Peaken kom 2003 då 34 procent av alla motorcyklar som togs i trafik var importerade. Tyvärr fanns en särlagstiftning för MC vilket skapade problem för många privatpersoner. Vägverket och Bilprovningen krävde till exempel ett årsmodellsintyg. Vissa MC-tillverkare vägrade att skriva intyg vilket gjorde att MC-köpare inte kunde registrera sina importerade hojar. SMC hjälpte en medlem att skriva till EU-kommissionen. Det resulterade i att EU-kommissionen besökte departementet i Sverige och förklarade att om inte Sverige ändrade reglerna skulle man dras inför EU-domstolen eftersom man bröt mot reglerna om fri rörlighet på den inre marknaden. Reglerna ändrades blixtsnabbt!

Nästa problem blev Vägverkets förslag 2002 som skulle stoppa all fordonsimport från tredje land – tvärt emot vad regering och riksdag framfört. Riksdagsledamoten Johnny Gylling (kd) som också satt i SMC:s styrelse under några år uppvaktade ministern som fick Vägverket att ta tillbaka och omarbeta förslaget. Det gör att det fortfarande är möjligt att importera motorcyklar från tredje land under vissa förutsättningar. Genom åren har diverse importproblem dykt upp men nästan allt har gått att lösa även om det ibland tagit lång tid och drabbat enskilda helt i onödan. 

Utglesning av kontrollbesiktning

Tidigare skulle motorcyklar besiktas två år efter att de tagits i bruk, sedan vartannat år fram till de var tio år gamla och därefter varje år. Det var en av orsakerna till svårigheten att få tid för besiktning och många motorcyklar fick körförbud. SMC gjorde en enkät bland medlemmar som vi hade som underlag vid en uppvaktning 2003 av departementet och Vägverket. Då gick det snabbt eftersom de funderade i samma riktning. Näringsdepartementet frågade Vägverket vilka fordon som skulle kunna få utglesad besiktning. Vägverket svarade motorcyklar, lätta släpvagnar och husvagnar. Beslut fattades på rekordtid i samförstånd och från och med 2004 glesades kontrollbesiktning ut för MC. Sedan dess besiktas en MC första gången fyra år efter registrering och sedan vartannat år. Detta beslut har gett varje MC-ägare en årlig besparing motsvarande ett medlemskap i SMC för varje MC man äger. Från 2018 är motorcyklar äldre än 40 år helt besiktningsbefriade. SMC har också varit aktiva i många år för att stoppa krav på kontrollbesiktning av alla mopeder – en fråga som är högaktuell 2022.

Släpvagnarna blev ett segt kapitel

Nästa problem blev släpvagnarna. Under 2009 blev det plötsligt omöjligt att få ett drag godkänt på en MC eftersom det inte finns någon vikt angiven i registreringsbeviset från tillverkarna för hur mycket motorcykeln. Mängder av medlemmar kontaktade SMC angående detta. SMC genomförde bromstester där SFRO var med och mätte resultaten. SMC gjorde också en enkätundersökning bland släpvagnsåkare och uppvaktade politiker, tillverkare, EU-kommissionen samt ACEM, MC-tillverkarnas organisation i Europa. Honda Sweden gjorde ett utmattningstest av en Honda GoldWing som körts många mil med släp och visade inga skador eller brister. Försäkringsbolagen hade ingen statistik som visade en ökad olycksrisk om man kör med släp. Efter tre långa år, då varje släpvagnsförare måste begära och betala för undantag, ändrade Transportstyrelsen regelverket till det vi har kvar idag.

Registreringsskylt fram och bak

En av Vägverkets minst lyckade förslag kom 2007 då man ville att motorcyklar skulle ha en främre registreringsskylt. Syftet var att motorcyklar skulle kunna avläsas i ATK-kameror. Vägverket resonerade till och med om ägaransvar för MC-ägare istället för föraransvar vilket gäller för alla andra trafikanter. Förslaget ledde till en folkstorm bland SMC:s medlemmar. Vägverket insåg efter diverse möten och en remissrunda att förslaget inte var verklighetsförankrat och dessutom ogenomförbart eftersom motorcyklarnas utformning och skyltens placering styrs från Bryssel, inte från Borlänge. Förslaget hamnade i papperskorgen då men detta är en fråga som dyker upp då och då från olika håll. SMC:s argument gäller fortfarande och vi anser att frågan om en främre registreringsskylt är död och begraven.

Alla motorcyklar har däremot en registreringsskylt baktill. Tidigare skulle alla fordonsägare ha ett skattekvitto på registreringsskylten som visade att fordonsskatten var betald. När det kravet slopades öppnades möjligheten för att skapa mindre skyltar. SMC kom med flera förslag och även om vi inte nådde ända fram blev skyltarna mindre än tidigare 2014. Kanske har vi nu rentav de minsta registreringsskyltarna i Europa?

Har SMC spelat någon roll i sammanhanget?

SMC frågar Lasse Carlhäll som var tf chef vid Vägverkets fordonsavdelning under åren 2008-2009. Hade Vägverket själva tagit initiativ i olika frågor om inte civilsamhället kommit med förslag och idéer? Det ärliga svaret är antagligen nej, eller hade i bästa fall tagit mycket lång tid! SMC har haft en viktig roll i sammanhanget. 

Samarbetet med SFRO

Samarbetet med SFRO förtjänar ett eget kapitel. SMC och fordonskillarna i SFRO har hjälpt varandra i alla slags frågor sedan 2000. SMC har haft resurser som SFRO kunnat ta del av- SMC har fått hjälp av SFRO i tekniska frågor där de har unika expertkunskaper vilket vi saknar. Att samråda i remissvar har varit en självklarhet liksom att alltid ha gemensam hållning i viktiga sakfrågor. Under den här perioden har SFRO dessutom varit i både Norge och Finland och lyckats få dem att skapa liknande regler som vi har i Sverige.

- SFRO och SMC har åstadkommit mycket genom ett konstruktivt samarbete. Det har gjort att vi fortfarande har världens mest generösa regler för att bygga och bygga om fordon, säger Gustaf Ridderstolpe, ordförande i SFRO.

Samarbetet med MHRF

SMC har i fordonsfrågor bildat allians med andra organisationer. En viktig part har alltid varit MHRF som arbetar för historiska fordon. Även historiska fordon har stött på patrull och här har vi samarbetat med goda resultat sedan 2000. En viktig fråga då och även nu är fordonsimport. Högaktuellt igen 2022 är vårt samarbete för att försöka få EU att inte tvinga igenom kontrollbesiktning av mopeder.  SMC och MHRF har haft många trevliga kvällar med riksdagens trafikutskott då de som inte velat köra MC fått glida runt i en veteranbil. 

 

Maria Nordqvist, SMC, juli 2022


En del fordonsfrågor har behandlats av riksdagen

 


Den här BMW:n med sidvagn ägs av Magnus Kallebäck, Varberg. Den blev inte godkänd 2002 och användes som exempel vid ett möte med Vägverket 2002. SMC, sidvagnsklubbarna och SFRO framförde att sidvagnshojar är ett ombyggt fordon och bör hanteras som dessa. Sedan dess besiktar SFRO och nu även Testa sidvagnsekipage med permanent monterad sidvagn. Magnus Kallebäck äger och kör fortfarande hojen!


Motorcyklar med sidvagn var en knepig nöt att knäcka men det blev ett bra resultat till sist!

 


Motorcyklar med släp var en mycket besvärlig fråga som tog flera år att lösa 

 


Men när frågan om besiktning av dragkroken på motorcyklarna var löst liksom släpvagnsvikt blev många MC-ägare glada över att få möjlighet att köra lagligt. 

 


När kontrollbesiktning av MC glesades ut 2004 var det en oväntad nyhet för många. Att myndigheterna underlättade var en välkommen överraskning. Fortfarande är motorcyklar det fordon som underkänns minst. 


En främre registreringsskylt på MC har aldrig blivit verklighet trots att både myndigheter och enskilda politiker haft önskemål om detta.


Svensk lag kräver föraransvar, inte ägaransvar, vid utfärdande av böter. Kameran fotar fordonet framifrån där det inte finns någon skylt. Även om det skulle finnas en främre skylt går det inte att se vem som är förare p g a hjälmkravet. 


Under Mälaren Runt deltar mängder av ombyggda och amatörbyggda motorcyklar!

 


Massor av hojar i original, ombyggda, modifierade och amatörbyggda finns på vägarna. SMC har alltid jobbar för rättvisa och rimliga fordonsregler.


SFRO besiktar både bilar och motorcyklar och ger dessutom ut en Bygghandbok som rekommenderas alla byggare!


Även MHRF har gett ut en bok. MHRF.s motto är "För gårdagens fordon på morgondagens vägar"