Hedersmedlemmar

Särskilt förtjänt person kan på förslag inkomna till styrelsen, av årsmötet väljas till hedersmedlem, vilket även innebär fritt medlemskap i SMC. Under åren har följande personer utnämnts till hedersmedlemmar.

Medlemsnr Namn Distrikt
1 Aimo Nietosvuori

SMC Skåne

13 Thomas Ullman

SMC Skåne

27 Ove Gustafsson

SMC Östergötland

46 Roger Söderbom

SMC Uppsala

175 Hans Ekman
(1942-2021)

SMC Kalmar

1747 Sven Lagerstrand

SMC Jönköping

3181 Stig Björk

SMC Dalarna

7462 Leif Hägerström

SMC Västra Götaland

9212 Tommie Hedestig
(1951-2021)

SMC Västernorrland

9995 Mats Eriksson

SMC Södermanland

11260 Hans Hammarlund

SMC Stockholm

11859 Tore Ternell

SMC Västra Götaland

13277 Birger Tommos

SMC Stockholm

44444 Inga-Lill Persson

SMC Dalarna

47321 Mikael Hjalle Branting

SMC Örebro

63800 Larz Glemfors SMC Kalmar

37702

Elsy Rådberg

SMC Stockholm

370562 Morten Hansen

NMCU

105207 Mats Källblad SMC Skåne