Hedersmedlemmar

Särskilt förtjänt person kan på förslag inkomna till styrelsen, av årsmötet väljas till hedersmedlem, vilket även innebär fritt medlemskap i SMC. Under åren har följande personer utnämnts till hedersmedlemmar.

Medlemsnr Namn Distrikt
1

Aimo Nietosvuori

(1933-2023)

SMC Skåne

13 Thomas Ullman

SMC Skåne

27 Ove Gustafsson

SMC Östergötland

46 Roger Söderbom

SMC Uppsala

175 Hans Ekman
(1942-2021)

SMC Kalmar

1747 Sven Lagerstrand

SMC Jönköping

3181 Stig Björk

SMC Dalarna

7462 Leif Hägerström

SMC Västra Götaland

9212 Tommie Hedestig
(1951-2021)

SMC Västernorrland

9995 Mats Eriksson

SMC Södermanland

11260 Hans Hammarlund

SMC Stockholm

11859 Tore Ternell

SMC Västra Götaland

13277 Birger Tommos

SMC Stockholm

44444 Inga-Lill Persson

SMC Dalarna

47321 Mikael Hjalle Branting

SMC Örebro

63800 Larz Glemfors SMC Kalmar

37702

Elsy Rådberg

SMC Stockholm

370562 Morten Hansen

NMCU

105207 Mats Källblad SMC Skåne
80807 Maria Nordqvist SMC Gävleborg