Remissvar 2018

Här finns alla remissvar och yttranden från SMC under 2018.

Yttrande Trafikverket angående samrådsplan om att bygga 2+1 på väg 136 Öland, 14 november 2018

Remissvar Trafikverket angående hastighet efter ombyggnad av Rotebroleden, 26 oktober 2018

Remissvar Transportstyrelsen angående föreskrifter allmänna råd om vägmärken och andra anordningar, 26 september 2018

Remissvar Trafikverket angående hastighet efter mittsepareriing på väg 63, Värmland, 19 september 2018.

Remissvar Näringsdepartementet Vägen till självkörande fordon, 31 augusti 2018

Remissvar Justitiedepartementet EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet, 23 augusti 2018

Remissvar Näringsdepartementet Förordningsförändringar angående ny vägtrafikdatalag4 juli 2018

Remissvar Transportstyrelsen föreskrifter om godkännande av mopeder och  föreskrifter om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa 4 juli 2018. 

Remissvar Transportstyrelsen Avgifter  27 juni 2018

Remissvar Eskilstuna kommun "Trafiksäkra Eskilstuna, 21 juni 2018

Yttrande inför samråd med Transportstyrelsen angående Miljözoner, 18 maj 2018

Remissvar Trafikverket Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg E4, Ullånger-Docksta, 14 maj 2018

Yttrande till Trafikverket Utgångspunkt för ökad säkerhet avseende motorcyklister och räcken, 18 april 2018. Bilaga Deemed to comply. Bilaga Säkert räcke för MC. 

Synpunkter till Trafikverket avseende regeringsuppdrag om laddinfrastruktur längs våra större vägar, 18 april 2018

Remissvar Transportstyrelsens förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om kompetens för besiktningstekniker, polisman och bilinspektör, om kontrollbesiktning, om flygande inspektion samt om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare, 23 februari 2018

Remissvar Transportstyrelsen angående föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret, 19 februari 2018