SMC ordföranden genom tiderna

Att vara ordförande för Sveriges MotorCyklister är ett hedersuppdrag. Ordföranden utses vid årsmötet varje år och förslag kommer från valberedningen.

1963-1964 Kenneth Baroll
1964-1969  Aimo Nietosvuori  
1969-1970 Hans Fredholm
1970-1972  Lars Blomqvist 
1972-1974 Jan Leek
1974-1975 Roger Söderbom
1975-1976 Urban Bergfeldt 
1976-1979 Leif Hägerström
1979-1980 Lennart Sohlberg
1980-1986 Tore Ternell
1986-1989 Tommie Hedestig
1989-1994 Mikael Branting
1994-1996 Per Johansson
1996-1998 Hans Hammarlund
1998-1999 Gunilla Eriksson
1999-2000 Peter Sandberg
2000-2002 Ingemar Nygren
2002-2004 Mathias Fröjd
2004-2009 Larz Glemfors
2009-2014 Tomas Bergström
2014-2018 Stefan Dangardt
2018-2020 Ronny Overgaard
2020- Rolf Skoog