Trafikförsäkringsreformen

Den 1 juli 2007 infördes Trafikförsäkringsreformen Steg 1. Den innebär att alla fordonsägare betalar 32 procent i skatt på trafikförsäkringspremien för samtliga fordon. Avsikten med skatten var att betala de skador som redan uppkommit. Trafikförsäkringsreformen steg 2 skulle betala de skador som sker i trafiken i framtiden.  SMC var en av förslagets allra starkaste och högljuddaste kritiker. Därför var det en stor framgång att steg 2 aldrig blev verklighet och att inget parti längre vill gå vidare med reformen.

Den 1 juli 2007 infördes Trafikförsäkringsreformen Steg 1 trots protester från motororganisationer. Reformen innebär att alla fordonsägare betalar 32 procent i skatt på trafikförsäkringspremien för samtliga fordon. SMC var en av förslagets allra starkaste och högljuddaste kritiker. SMC ansåg att det är typiskt att fordonsägare får nya avgifter, då vi redan finns i register och därför är  enklast att börja med. När förslaget lades fram efter Alliansens valseger startade SMC kampanjen ”Utrotningshotad”. Inom kampanjen samlades 65 000 namnunderskrifter in mot förslaget som överlämnades till finansdepartementet. 

Den 11 januari 2010 presenterades utredningen med förslag om hur man ska gå vidare med steg två i trafikförsäkringsreformen. Nu blev det inte så. Regeringen sade nej direkt, vilket är ovanligt när en utredning släpps. Inför riksdagsvalet 2014 frågade SMC samtliga partier om trafikförsäkringsreformen. Ingen vill gå vidare med steg 2. Inget parti försvarar längre reformen. 

I en intervju i Ekot den 20 september 2008 uttalade finansminister Anders Borg en stark skepsis mot den systemförändring som skulle krävas för att överföra samhällets kostnader för trafikskadades sjukpenning och sjukersättning till trafikförsäkringen.

När utredningen om steg två i trafikförsäkringsreformen släpptes den 11 januari 2010 så gjorde regeringen ett uttalande som motsvarade vad Anders Borg tidigare sagt. Det var inte längre aktuellt att genomföra reformens steg 2. 

Det betydde att motorcyklisterna kunde andas ut och behålla sin motorcykel utan att drabbas av chockhöjning av försäkringspremien på grund av den föreslagna reformen. Finansministern hade insett att förslaget är omöjligt att genomföra utan en lång rad orättvisor som följd.

- Detta gör att vi känner en liten seger i kampen mot införandet av steg två i trafikförsäkringsreformen, sa Jesper Christensen, generalsekreterare i Sveriges MotorCyklister, SMC, i samband med regeringens uttalande. Men, oavsett vilken regering som varit i majoritet sedan trafikförsäkringsskatten infördes har ingen varit beredd att 

I SMC:s remissvar angående promemorian om skatt på trafikförsäkringspremier påtalade SMC stora orättvisor med trafikförsäkringsreformens steg 1 och 2. En ung person som aldrig ägt ett fordon drabbas allra hårdast av trafikförsäkringsreformen. Att lyfta ut en grupp ur det existerande socialförsäkringssystemet banar väg för ett helt nytt tänkande. Ska till exempel skidåkare i framtiden stå för sina skadekostnader? Ska andra former av verksamhet och levnadssätt som innebär högre olycks- och sjukdomsrisker lyftas ur socialförsäkringssystemet? Dessa orättvisor är så stora att hela socialförsäkringssystem måste revideras ansåg SMC. 

SMC:s remissvar på Trafikförsäkringsreformen. 


Jesper Christensen på väg till Finansdepartementet för att överräcka 65 000 namnunderskrifter. 


Fd. finansminister Anders Borg har sågat steg 2 av Trafikförsäkringsreformen. 


Tusentals dekaler delades ut under kampanjen.