NMR

Nordisk Motorsykkel Råd, NMR är ett kontakt- och samarbetsorgan för de nordiska nationella MC-organisationerna som organiserar landsvägsmotorcyklister.

NMR bildades i mitten av 1970-talet inför hoten i Rapport 13 som var en nordisk produkt. NMR ansvarar för gemensamma ståndpunkter i nordiska frågor och ska öka förståelsen för motorcyklisternas speciella problem och behov inom Norden.

I september 2012 presenterades ett gemensamt nordiskt ställningstagande rörande trafiksäkerhet för motorcyklister. Svensk version. Engelsk version.

NMR ska också främja kontakten mellan nordiska motorcyklister och stimulera till erfarenhetsutbyte. NMR har knappt 150 000 medlemmar i sju organisationer och representerar cirka 850 000 motorcyklister i de nordiska länderna. Samtliga organisationer i NMR är medlemmar i FEMA.

NMRs medlemmar

BLS Sniglar, Island www.sniglar.is
Danske MotorCyklister www.danskemotorcyklister.dk/dmc 
MC Touring Club (MCTC), Danmark https://www.mctc.dk/
Norsk Motorcykkel Union (NMCU), Norge www.nmcu.org
Moottoripyöräkerho 69 (MP 69), Finland www.mp69.fi
Suomen Motoristit r.y (SMOTO), Finland www.smoto.fi
Sveriges MotorCyklister (SMC), Sverige www.svmc.se  

Nordisk Motorsykkel Råd