SMC:s fonder

Ansökningar från personer som söker bidrag ur SMC:s fonder innehåller ofta känslig och konfidentiell information. Därför är det mycket viktigt att ansökningarna till Skadefonden behandlas med största möjliga försiktighet.

Så hanterar vi ansökningar i Skadefonden

Ansökningar från personer som söker bidrag ur SMC:s skadefond innehåller mycket känslig information, läkarintyg, utlåtanden, personliga förhållanden etcetera. Därför är det mycket viktigt att ansökningarna till Skadefonden behandlas med största möjliga försiktighet.

När en person gör en ansökan om bidrag ur SMC:s skadefond ska han/hon ge sitt samtycke till att hantera personuppgifterna för att kunna utreda ansökan. Personen ger samtidigt sitt samtycke till att utlåtande inhämtas från SMC:s förtroendeläkare och förtroendepsykolog. Dessa har undertecknat avtal avseende personuppgiftsbiträde för SMC och raderar alla personuppgifter så snart de lämnat ett utlåtande till SMC.

Ansvarig tjänsteman gör en samlad bedömning och förslag till beslut till SMC:s styrelse. Ansökan innehåller personens namn, ålder, bostadsort och liknande men inget personnummer.

När ansökan hanterats av styrelsen meddelar ansvarig tjänsteman beslutet. Ansökan sparas i avsedd pärm som förvaras inlåst i kassaskåp i SMC:s valv som alltid är låst. Ansökningar som inkommit via e-post raderas. Inga ansökningar sparas på personalens datorer eller på SMC:s server.

Ansökan makuleras i dokumentförstörare efter tio år.

 

Så hanterar vi ansökningar till Rättsfonden

Ansökningar från personer som söker bidrag ur SMC:s Rättsfond kan innehålla känslig information utöver personuppgifter, t ex läkarintyg, utlåtanden, personliga förhållanden etcetera. Därför är det mycket viktigt att ansökningarna till Rättsfonden behandlas med största möjliga försiktighet.

När en person gör en ansökan om bidrag ur SMC:s Rättsfond ska han/hon ge sitt samtycke till att hantera personuppgifterna för att kunna utreda ansökan. Personen kan samtidigt ge sitt samtycke till att utlåtande inhämtas från någon av SMC:s samarbetsjurister. Han/hon får i dessa fall underteckna avtal avseende personuppgiftsbiträde för SMC.

Ansvarig tjänsteman gör en samlad bedömning och förslag till beslut till SMC:s styrelse. Ansökan innehåller personens namn, ålder, bostadsort och liknande men inget personnummer.

När ansökan hanterats av styrelsen meddelar ansvarig tjänsteman beslutet. Ansökan sparas i avsedd pärm som förvaras inlåst i kassaskåp i SMC:s valv som alltid är låst. Ansökningar som inkommit via e-post raderas. Inga ansökningar sparas på personalens datorer eller på SMC:s server.

Ansökan makuleras i dokumentförstörare efter tio år.

Så hanterar vi ansökningar till Ezzos Minnesfond

Ansökningar från personer som söker bidrag ur Ezzos Minnesfond kan innehålla känslig information utöver personuppgifter, t ex om personliga och ekonomiska förhållanden. Därför är det mycket viktigt att ansökningarna till Ezzos Minnesfond behandlas med största möjliga försiktighet.

När en person gör en ansökan om bidrag ur Ezzos Minnesfond ska han/hon ge sitt samtycke till att hantera personuppgifterna för att kunna utreda ansökan.

Ansvarig tjänsteman gör en samlad bedömning och förslag till beslut till SMC:s styrelse. Ansökan innehåller personens namn, ålder, bostadsort och liknande men inget personnummer.

När ansökan hanterats av styrelsen meddelar ansvarig tjänsteman beslutet. Ansökan sparas i avsedd pärm som förvaras inlåst i kassaskåp i SMC:s valv som alltid är låst. Ansökningar som inkommit via e-post raderas. Inga ansökningar sparas på personalens datorer eller på SMC:s server.

Ansökan makuleras i dokumentförstörare efter tio år.