Hur man blir SMC-klubb

SMC har omkring 375 anslutna klubbar. En klubb visar genom sitt medlemskap i SMC att man står bakom SMCs värderingar och är delaktig i den goda svenska motorcykelgemenskapen.

Att bli SMC-klubb är inte svårt och det kostar inte klubben ett öre. Det finns några krav:

  • att klubben är en demokratisk och öppen förening
  • att klubben har minst åtta SMC-anslutna medlemmar
  • att klubben har en styrelse
  • att klubben har en kontaktperson till SMC
  • att klubben gör en ansökan till SMC tillsammans med stadga, styrelsematrikel och en förteckning över medlemmar som även är medlemmar i SMC.
  • att det framgår av handlingarna att klubben beslutat att ansöka om medlemskap i SMC, till exempel ett styrelse eller årsmötesprotokoll.

Klubbens namn och logga 

SMC har inga synpunkter på hur klubbens logotyp ser ut eller vilket namn klubben väljer. SMC ställer inga krav på att klubben måste ha en egen lokal. Däremot är det klart olämpligt att välja ett namn eller logotyp som en annan klubb redan har. Använd Google på Internet om du är tveksam.

Blanketter och annat


Om klubben är en lokalt avgränsad klubb gör du en ansökan om att bilda en lokal klubb. Är klubben en intresse- eller märkesklubb med rikstäckande verksamhet gör du en ansökan för det.
denna sida hittar du information och blanketter för att söka anslutning av en klubb till SMC.

Klubben måste ha stadgar som stämmer överens med SMC:s demokratiska intention.

Ifyllda blanketter skickas sedan via e-post till info@svmc.se alternativt via post till, Sveriges Motorcyklister, Gamla Tunavägen 30, 784 60 Borlänge.

Här finns ett ett infoblad om hur man bildar mc-klubb.