Välkommen till SMC Värmland

Nyheter


Knixenkät 2018

2018-09-18 Deltog du på en Knix-kurs i år eller hade du inte möjlighet att passa in det i schemat? Nu kan du hjälpa oss att utforma verksamheten till nästa år genom att svara på några (flervals)frågor i en enkät. � L�s mer

Remissvar TRV 2018

2018-09-18 SMC har skickat en remiss till Trafikverket angående ombyggnationen av RV63 där vägen Karlstad-Molkom ska byggas om till mötesfri landsväg. � L�s mer

Påverka politiker!

2018-08-28 Ta chansen att påverka lokalt! Just nu kör SMC kampanjen Väg för alla för att försöka påverka politikerna i att se det smarta med att köra små och klimatsmarta tvåhjulingar istället för bilar. � L�s mer

Mera grus

2018-06-26 Då är ytterligare två aktiviteter på grusunderlag antingen klara eller under färdigställande. Det blir ytterligare en Grus för nybörjare samt ett Grussafari. � L�s mer

Handelsbodenkortegen 2018

2018-05-20 Handelbodenkortegen körs i år torsdagen 24/5 från Handelsboden på Stormgatan 18.30. Som alltid går alla intäkter oavkortat till välgörande ändamål. SMC ställer upp som trafikvakter. � L�s mer

Ny klubb

2018-04-27 SMC Värmland välkomnar en ny klubb i distriktet. � L�s mer