Här anmäler du farliga trafikhinder/vägskador till trafikverket

Svensk lag, i form av Trafikförordningen, reglerar vad som gäller om det finns föremål på vägen. Oavsett om det ingår i upphandling med entreprenören, måste den som är ansvarig följa lagen.

Trafikförordningen säger följande: Kap 2, 10 §

”Sådant som kan medföra fara eller olägenhet för trafiken får inte kastas eller lämnas på en väg.

Den som förorsakat att något som kan medföra fara eller olägenhet för trafiken finns på vägen skall omedelbart avlägsna detta. Om det inte går skall han eller hon uppmärksamma andra på förhållandet genom utmärkning eller dylikt tills han eller hon låtit undanröja faran eller olägenheten.”

Lämnar uppgifter till Trafikverket gör du här:
Anmäl skador fel och brister.

Får du ingen respons från Trafikverket kan du se vilken entreprenör som ansvarar för den aktuella vägen och ta kontakt med dem:
Vilken entreprenör sköter din väg i Värmlands län?

Telefonnumret för anmälan till Trafikverket är 0771-921 921.
Trafikverket finns även på Facebook.