Info om Knixkurser

Säsongen 2021 och info gällande COVID-19.

SMC:s funktionärer och instruktörer kommer göra allt vi kan för att begränsa smittspridning i samband med SMC:s kursverksamhet under säsongen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vår målsättning är att bedriva kursverksamhet även 2021 men för att vi ska kunna göra det måste vi följa ett mycket specifikt regelverk och dessa regler måste följas av alla.

Dessa regler skall följas:

• Kurserna är endast öppna via förbokning då deltagarantalet är begränsat, ingen drop-in under säsong 2021.

• Har man minsta symptom på sjukdom stannar man hemma, vi ser hellre avbokningar samma dag än att man bidrar till smittspridning.

• Endast deltagare och eventuell handledare är tillåtna på området, åskådare kommer att avvisas.

• Samtliga närvarande ska använda munskydd, detta behöver medtas av deltagare/handledare och tillhandahålls inte på plats.

• Håll minst 2 meters avstånd till övriga kursdeltagare och instruktörer.

• Vi kommer inte kunna erbjuda någon förtäring på kurserna så ta med egen mat/dryck.

• Deltagarna kommer delas in i mindre grupper och efter gruppindelning ser vi att deltagaren håller sig till sin grupp genom hela utbildningen.

• Den som SMC utsett som Corona-ansvarig funktionär äger rätt att avvisa personer som inte följer dessa regler från utbildningen, kursavgift återbetalas ej.

KNIXKURS - Fortbildning i broms och kurvteknik

Dessa kurser vänder sig till alla som åker mc och vill fortbilda sig för att bli en säkrare mc-förare. Syftet är att öka kunskapen i körningen och medvetenheten om förmågan att hantera sin motorcykel på vägen i trafiken. Detta gör att du får bättre marginaler inför risksituationer som vi alla vet uppstår.

 

Kursen består av tre steg med tre underrubriker samt ett fjärde steg då deltagaren själv bestämmer vad han/hon vill träna på. Ett steg per kurstillfälle.

Steg 1 Motorcykeln Vägen Föraren Individuell coachning

Steg 2 Spårval vägen/banan Blick Svängpunkt Körställning

Steg 3 Människan Körställning Bredblick Överlevnadsreaktioner

Steg 4 Individuell coachning Deltagaren tränar själv med handledare

Kursupplägg:
Kursen är sammanlagt fyra timmar. Teori varvas med körning på banan och vila/feedback.
Teori: 20 minuter
Körning på banan: 20 minuter
Vila/feedback: 20 minuter

Gruppindelning:
Deltagarna delas in i tre grupper efter hastighet/kunskapsnivå enligt önskemål.

Röd

Grupp

långsam, förstagångsdeltagare, alla steg

Gul

Grupp

medel, för dig som provat någon gång och känner att du vill öka tempot lite, alla steg

Blå

Grupp

snabb, för dig som har en del erfarnhet och är redo för övningar i lite högre hastighet, alla steg

 

Att köra mc på gokartbana och träna körteknik är ett tillgängligt alternativ till körning på de större motorbanorna och är roligare, mer givande och inte minst mer tekniskt krävande än man kanske kan tro. Hastigheten är låg och skaderisken liten. Grunden och principen i kurv- & bromstekniken är densamma som vid körning i högre hastigheter.

Krav för deltagande i kurserna:

 • Din mc måste vara registrerad och godkänd (dvs besiktigad och skattad) för körning i trafik och vara minst trafikförsäkrad.
 • Du måste ha körkort för den mc Du kör eller om du övningskör så måste din handledare vara med och närvarande under hela kursen.
 • Du måste ha fullgod skyddsutrustning för mc-körning dvs. skinnställ eller jacka och byxor med skydd för axlar, armbågar, höfter och knän såväl som hjälm, handskar och stövlar. Du ska även ha ryggskydd. Vi rekommenderar även bröstplatta. 
 • Din mc kommer att säkerhetskontrolleras/besiktigas innan körning likväl som din utrustning. Tänk på skicket på hojens däck, drivpaket, bromsar och ev. oljeläckage. Vid undermåligt skick på hojen eller om din skyddsutrustning inte uppfyller ovan specificerade krav får du av säkerhetsskäl inte delta i körövningarna.
 • Du måste själv kontrollera att din försäkring gäller vid SMC´s fortbildningar. (vilket de flesta försäkringar gör idag, dock kan undantag finnas!

Särskilda krav för dig som övningskör och din handledare:

 • Handledaren har ansvaret för eleven under hela kursen.
 • Handledaren måste följa SMC-instruktörens instruktioner under hela kursen.
 • Handledaren ska närvara vid alla instruktioner från SMC-instruktören.
 • Handledaren ansvarar för att eleven har förstått instruktioner och övningar. Om handledaren anser att det är övningar som inte är lämpliga för eleven ska handledaren besluta och informera SMC-instruktören om att eleven avstår från övningen.
 • Handledaren har tydligt uppsikt över eleven men behöver inte delta i körningen.
 • Eleven bär skylt eller väst märkt "Övningskör" under hela kursen.

Handledare och elev behöver underteckna ett avtal, om du vill kan du skriva ut dokumentet och fylla i och ta med till kursen annars finns det även på plats.
Handledarens körkort och elevens övningskörningstillstånd skall medtas och uppvisas för träningsledaren.

VARMT VÄLKOMMEN !

Till en seriös och riktigt rolig utbildning. Vi hoppas att du ska känna att du har kul samtidigt som du utvecklar din körteknik och lär känna dina egna och din hojs resurser och begränsningar. Vi vill att vi alla skall trivas under utbildningen och njuta av det vi alla älskar att göra: KÖRA HOJ!

 

Klicka här för att boka en kurs (öppnas i nytt fönster).