Välkommen till SMC Östergötland

Ny styrelse 2021

Vid årsmötet april 2021 valdes en ny styrelse att leda SMC Östergötland det kommande verksamhetsåret. Den nya styrelsen har haft ett antal styrelsemöten och arbetsgrupperna har även egna möten som rapporteras till styrelsen.
Alla jobbar på bra och det är positivitet i första hand som nu driver oss framåt.
Vad har hänt sedan dess?
Under rådande pandemi har det tyvärr varit svårt att bedriva någon större publik verksamhet.
Vi har därför fokuserat arbetet att förbereda oss för när restriktionerna lättar vilket dom nu har börjat göra. Vi har sjösatt det nya arbetssätt som presenterades på årsmötet och utsett ansvariga för nästan alla arbetsgrupper.
Vi har gjort klart hyresavtalet med Raceland och städat banan.
Vi kommer att köra vår första knix den 16 juni.
Det planeraras för att köra ett större antal knixar därefter, både kvällsknixar och heldagsknixar. Vi har planerat för fyra gruskurser de två första den 10 och 11 juli på Kråkvilan.
Grusswängen kommer köras den 29 augusti.
Frank har tagit fram en spännande medlemstouring som är tänkt att gå av stapeln den 20 till 22 augusti.
Det kommer mera info om det senare.
På grund av de restriktioner som gäller måste vi begränsa antalet deltagare så håll utkik på hemsida, Facebook och Instagram.
Som restriktionerna nu ser ut kommer vi bara tillåta medlemmar på våra aktiviteter.

Om Du är intresserad att jobba med oss hör gärna av Dig.
Vi behöver många krafter för att kunna göra allt vi vill för våra medlemmar

/Styrelsen