SMC Skåne

Årsmöte i SMC Skåne

SMC Skånes årsmöte genomförs den 7/3-2021.

I nuläget är det inte klart om det blir ett onlinemöte. SMC Skåne följer samhällsutvecklingen och myndigheters beslut och rekommendationer.

Mer information kommer att publiceras på denna sida

Motioner och förslag till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet och skickas till sekreterare@smcskane.org.

Nyheter


Sugen på att arbeta i SMC Skånes styrelse?

2021-01-10 Till nästa styrelse som utses på SMC Skånes årsmöte den 7/3-2021 behöver vi lite nytt folk. � L�s mer

Ordis har ordet

2020-09-06 Då vi missade att få in spalten i MC Folket denna gång så publicerar vi den istället digitalt i samband med att tidningen kommer till dig. Vi hoppas att den når så många som möjligt trots missödet. Denna gång så lämnar vi över spalten till SMC Skånes ordförande Ingrid Salmon Norén � L�s mer

Blödande asfalt betyder halkrisk för MC-förare

2020-06-29 Blödande asfalt betyder halkrisk för MC-förare. Kör lugnt och rapportera alltid sommarhalka till Trafikverket, 0771-921 921. � L�s mer

Lunds kommun lyssnade på motorcyklisternas varningar.

2020-06-19 Så tidigt som MC mässan i år ägde rum hörde en MC-handlare av sig till SMC och bad om hjälp. Allt fler som skulle provköra hans motorcyklar ramlade omkull i en och samma rondell. Det svaret som han fick av kommunen var som vanligt: Vägen är utformad enligt standardkrav och det kan inte läggas kommunen som väghållare till last. � L�s mer

Inga avsevärda framgångar för två skånska storstäder än…

2020-06-16 Sveriges MotorCyklister fortsätter sitt politiska arbete tillsammans med SMC Skåne även i vårt lands sydligaste landskap. Likt i Stockholm har SMC begärt Malmö stad och Lunds kommun att slopa parkeringsavgiften för MC och mopeder. � L�s mer

Inställda arrangemang

2020-04-24 SMC Skånes inställda arrangemang � L�s mer

Öppet brev till Malmö och Lund: slopa parkeringsavgiften under Corona krisen

2020-04-16 Corona eller covid-19 har tagit ett hårt grepp i många länder och alla gör sitt bästa för att dämpa smittspridningen. Motorcyklister och mopeder är en del av lösningen. Genom att åka motorcykel och att undvika kollektivtrafiken bidrar man till en minskad smittspridning. Det är dock förhållandevis dyrt att parkera sitt fordon när man ska pendla med den till och från jobbet eller när man kör för att hjälpa andra som tillhör riskgrupperna. SMC Skåne har därför föreslagit både Malmö stad och Lunds kommun att slopa parkeringsavgiften under krisen. Läs brevet i sin helhet! � L�s mer

INSTÄLLT 5-6/5! Roadracing (SMC Sport steg 6) på Ring Knutsorp

2020-01-26 SMC Skåne kör två dubbeldagar med Road-racing träning (Steg 6) under 2020 � L�s mer

 


Besöksräknare

På denna sida har det varit: besökare sedan 080830.

Antal besökare idag: st.

Tack för Ditt besök!

susnet.se tjänster - statistik och besöksräknare utan reklam