Välkommen till SMC-Dalarnas vrå på webben

Via rubrikerna till vänster kan du få mer information om vår verksamhet och vilka som företräder motorcyklisterna i Dalarna

Nyheter


Kallelse till årsmöte

2019-12-13 SMC Dalarna kallar härmed till årsmöte i Snöå Bruk, Dala-Järna, lördag 7 mars 2020, klockan 13.00. � L�s mer

Debatten om sänkt hastighet i Dalamedia

2019-09-12 För en tid sedan gick Sveriges MotorCyklister ut med en debattartikel där man efterlyser ökat underhåll på vägarna istället för de sänkta hastigheter på vägar utan vajerräcken och där det passerar fler än 4000 fordon per dygn. � L�s mer

Protokoll från styrelsemöte 20190523

2019-08-14 Nu finns protokollet från styrelsemöte 20190523 på hemsidan. � L�s mer

Knix på Amsberg 25/8

2019-08-13 Än finns det platser kvar till Knixkursen på Amsbergs motorstadion den 25/8. Ta chansen att utveckla dig och ditt körande med våra kunniga instruktörer. � L�s mer

Kör Knix på Amsbergs motorstadion

2019-07-22 Än finns det platser kvar till Knixkursen på Amsbergs motorstadion 29/7! � L�s mer

SMC Dalarnas valberedning behöver förstärkning

2019-05-27 SMC Dalarnas valberedning består just nu av en ledamot, men vi vill att han får hjälp av ytterligare en person. � L�s mer