Styrelsen

Styrelsen 2022

Johan Karlstens

Ordförande

ordforande@smcdalarna.se

Yvonne Rud

Vice ordförande/Informatör

mathias.e.bauer@svmc.se

Henrik Mattsson

Sekreterare

sekreterare@smcdalarna.se

Lena Dehlin

Vice Sekreterare

Mona Abbasi Stolpe

Kassör

kassor@smcdalarna.se

 

 

Marie Börjesson

Instruktörsansvarig, ledamot, mct

ledamot1@smcdalarna.se

mct@smcdalarna.se

instruktorsansvarig@smcdalarna.se

 

Tony Roth

Ledamot

 

Bild kommer

Stefan Blom

Webbmaster/Suppleant

Mattias Bauer

Valberedare

valberedning@smcdalarna.se

 

Sten-Börje Eriksson
Helge Nilsson

Revisorer

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

::: upp :::