Verksamhetsberättelse SMC Dalarna 2021

Detta hände i SMC Dalarna under förra verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelse för SMC Dalarna 2021

Verksamhetsåret:                                                                                                                    Verksamhetsåret 2021 omfattar perioden 2021-01-01 – 2021-12-31

Medlemsantal:
Totalt antal medlemmar var den 2021-12-31: 2499 personer mot 2468 förra
verksamhetsåret.

Styrelsens sammansättning:
Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer:
Ordförande                                                                     Johan Lindström, Falun
Vice ordförande                                                               Yvonne Rud, Borlänge
Sekreterare                                                                     Henrik Mattsson, Falun
Kassör                                                                            Mona Stolpe, Borlänge
Länsinformatör                                                                Yvonne Rud, Borlänge
Ledamot                                                                         Marie Börjesson, Falun
Ledamot                                                                         Torsten Andersson, Falun
Ledamot                                                                         Max Kalliga, Dala-Järna

Suppleant                                                                       Tony Roth, Borlänge
Suppleant                                                                       Johan Kalstens, Dala-Husby
Suppleant                                                                       Vakant


Övriga befattningshavare:

Revisor                                                                           Sten-Börje Eriksson, Dala-Järna    Helge Nilsson, Dala-Järna

Valberedningen                                                              Pälle Lekander, Borlänge Mathias Eriksson Bauer, Borlänge


Styrelsen:
Delar av styrelsen har deltagit på klubbarnas aktiviteter.
Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten.
Styrelsen har haft ett digitalt möte med klubbordförande i Dalarna för att diskutera och
planera nästkommande säsongens aktiviteter 2021-12-11.


SMC Riks:
Vi har deltagit i 1 digitalt distriktsordförande-möten som arrangerats av SMC Riks.
2 digitala MCT-möten har genomförts.
1 digitalt länsinformatörsmöte har genomförts.
Pga. Coronapandemin ställdes årets SMC Riks seminarium på Arlanda in, även Riksträffen på
Romme Alpin blev inställd.

 

Hemsidan:
Hemsidan innehåller information om vår verksamhet och uppdateras löpande.
Där finns styrelseprotokoll, rabattställen och klubbaktiviteter.
Tips på bra MC-vägar finns i SMC:s app.


Sociala medier:
SMC Dalarna finns även på Facebook och Instagram där vi informerar löpande om olika
aktiviteter, vi har också annonserat via FB gällande kursverksamheten, båda dessa forum har
gett positiv respons.


Fortbildningar som genomförts för instruktörer:
Instruktörer har deltagit på SMC Riks och Södermanlands instruktörsdagar.
2 planeringsmöten för funktionärer har genomförts samt kortare möten före knix/utbildning.
Instruktörerna har haft en egen fortbildningsdag på Amsberg och två på Monzta banan i
Älvdalen.
HLR – utbildningen blev inställd under 2021.
Kursen Råd-och riktlinjer har genomförts.


Trafiksäkerhet:
För att skapa trafiksäkerhet så har grundkurser genomförts:
Grundkurs på Monzta – banan i Älvdalen som var öppen för alla, en tvådagars kurs.
Grundkurs på Monzta – banan i Älvdalen öppen för tjejer, en tvådagars kurs.
Knix-kurser på motorbanan i Amsberg har hållits vid 4 tillfällen.
Knix-kurser på motorbanan i Hedemora har hållits vid 2 tillfällen. Varav ett tillfälle för de
med nytagna körkort.
Avrostningar hölls vid 2 tillfällen.


PR-verksamhet där SMC Dalarna medverkat:
Instruktörerna anordnade knix-kurs på Lundgrensdygnet i september.
Vid olika tillfällen har styrelsen också synts ute bland motorcyklister i Dalarna genom att
delta vid olika arrangemang i distrikten samt arbetat med att värva fler medlemmar till SMC.


Övrigt:
Ett stort tack till alla klubbar i distriktet, som gjort vad de kunnat trots Coronapandemin. Vi
vill också tacka alla övriga funktionärer och sponsorer som gjort det möjligt att genomföra
våra arrangemang. Ett stort tack även till alla som deltagit och bidragit!

 


Verksamhetsberättelse SMC Dalarna 2021 (pdf)


Kursdeltagare på Monztabanan

 

 


Tjejkurs på Monztabanan i Älvdalen

 

 


MC-tur med SMC Dalarna

 


En kväll på Amsberg