SMC Jämtland

Uppstart_Jamtland_Bike_Week

SMC är en demokratisk, allmännyttig och ideell organisation som drivs utan vinstintresse.

SMC:s mål: att vara till största möjliga nytta för medlemmarna.

Vision: SMC är den världsledande ideella motorcykelorganisationen.

Mission: SMC skall verka för ett bekymmersfritt motorcykelåkande i ett trafiksäkert samhälle.

Nyheter


Årsmöte 2021

2021-04-06 Årsmötet blir digitalt p.g.a. pågående pandemi. Nu finns årsmöteshandlingarna att ladda ner här under. � L�s mer