SMC Jämtland

Uppstart_Jamtland_Bike_Week

SMC är en demokratisk, allmännyttig och ideell organisation som drivs utan vinstintresse.

SMC:s mål: att vara till största möjliga nytta för medlemmarna.

Vision: SMC är den världsledande ideella motorcykelorganisationen.

Mission: SMC skall verka för ett bekymmersfritt motorcykelåkande i ett trafiksäkert samhälle.

Nyheter


Covid -19 information

2020-03-29 Ingen har väl undgått att det för tillfället pågår en pandemi som drabbar många av oss i olika grad. Så vi i styrelsen för SMC Jämtland har naturligtvis också diskuterat hur vi skall agera med anledning av detta. � L�s mer

Verksamhetsinformation 2020!

2020-01-14 Vi går mot ljusare tider! � L�s mer

Årsmöte 2020

2019-10-14 Styrelsen har beslutat att årsmötet 2020 hålls den 22 februari klockan 14:00 Förslag och motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före mötet � L�s mer

Plötsligt händer det!

2018-09-07 Under flera år har P-A Tapper från Tännäs klagat till Trafikverket på väg 311. Den har haft massor av potthål och annat som gjort att vägen varit nästan ofarbar. Vägen trafikeras inte bara av lokalbefolkning utan även av turister och tung trafik. Trafikverket har år efter år skickat ut entreprenörer som lagat hålen genom snabellagningar. Därför är det glädjande att Trafikverket nu inte bara snabellagat utan även asfalterat den sämsta sträckan på väg 311 mellan Högvålen och Tännäs. Tack för det Trafikverket! � L�s mer