Östersunds kommun tar halka på allvar

2022-08-31

Halka uppstod i samband med dammbindning av gator i centrala Östersund i våras. Det ledde till ett antal olyckor med motorcyklar och mopeder. Kommunen slutade direkt med dammbindningen och har sedan dess tagit fram ett åtgärdsförslag för att undvika detta kommande år. SMC Jämtland har varit delaktiga i detta arbete.

I Åtgärdsprogram Östersund- för att förbättra luftkvaliteten och uppnå miljökvalitetsnormen beskriver handläggaren bland annat försök med dammbindning våren 2022. Man berättar om halkan som uppstod och ledde till att dammbindningen avbröts omgående. SMC Jämtland har haft kontakt med kommunen om hur man kan undvika att detta sker i fortsättningen.

Så här skriver handläggaren vid Östersunds kommun i förslag till Kommunfullmäktige:

Halka under maj
I maj, under slutet av försöket med våråtgärderna, kom rapporter från motorcyklister som upplevt halka i Östersunds centrum och misstanke fanns om att saltningen var orsaken. Flera olyckor rapporterades och Teknisk förvaltning beslutade då att avbryta saltningsförsöket i förtid och låta en extern part utreda
händelserna. När åtgärdsprogrammet skickades på samråd var den utredningen ännu inte klar.

Fortsättning under nästa år
Resultatet från dammbindningen har visat positiv effekt på luftföroreningarna. Därför anser kommunen att dammbindning bör fortsätta vara en av åtgärderna för att hantera problemen med luftkvalitet, förutsatt att det kan ske på ett trafiksäkert sätt. Kommunen har i dialog med entreprenören som saltat kommit fram till flera förslag på hur dammbindning ska kunna utföras kommande år med mindre risk för
halka:
• Saltning i kombination med kraftig bevattning, för att hindra att saltbeläggning bildas som byggs på mer och mer
• Dialog med lokala motorcykelföreningar för att kunna avbryta dammbindningen innan säsongen för motorcyklister sätter igång
• Fler skyltar och mer information som varnar för risk för halka
• Möjlighet att komplettera med slamsug/vacuumsug för att minska
behovet av saltning


Kommunen tar de olyckor som hänt på största allvar, samtidigt som vi behöver ta hand om de risker och den lagöverträdelse som överskridande av MKN (Miljökvalitetsnorm) för luft innebär. I väntan på utredningen ligger förslaget om saltning med nya försiktighetsåtgärder därför kvar.

Läs förslaget här