Ezzos minnesfond

Fredagen 20 maj 2011 omkom Sven-Ove "Ezzo" Forsberg i en tragisk MC-olycka. Ezzo var en uppskattad och engagerad eldsjäl inom SMC.

Vid SMCs styrelsemöte 2011-06-13 beslutades att skapa en fond till minne av Ezzo. Det formella namnet är "SMC:s fond till minne av Sven-Ove Forsberg". Fonden får medel genom bidrag från organisationer och enskilda på samma sätt som SMC:s övriga fonder.

Syftet med Ezzos minnesfond är att hedra Sven-Ove Forsberg. Fondens behållning ska användas för utbildning av motorcyklister och särskilt riktas mot ungdomar. Villkor för att bidrag ska beviljas är att det överensstämmer med SMC:s och Svemos verksamheter.

Fondens förmögenhet består av de medel och den egendom som doneras till SMC för detta ändamål genom gåvor från enskilda personer, företag och föreningar. Fondens förmögenhet kan utökas genom ytterligare gåvor. 31 december 2019 fanns 159 000 kronor i fonden. 

Ezzos minnesfond förvaltas av SMCs styrelse som också beslutar om utdelning från fonden ska ske och med vilket belopp efter ansökan. Styrelsens beslut går inte att överklaga. 

Vill du ansöka om bidrag ur Ezzos minnesfond?

 Ansökan ska innehålla syfte, vad och vem/vilka den avser samt önskad summa. Ansökan ska avse utveckling för motorcyklister med särskilt fokus på ungdomar. Dock inte till körkortsutbildning eller interna SMC-utbildningar.

Vill du skänka pengar till Ezzos minnesfond?

 Alla kan hedra minnet av Ezzo genom att lämna ett bidrag till minnesfonden på bankgirokonto: 176-3499

Den som vill veta mer kan mejla kansliet. Du kan också skicka din ansökan i ett brev till SMC, Gamla Tunavägen 30, 784 60 BORLÄNGE. Vill du veta mer, kontakta SMC:s kansli, 0243-669 70.

Fondens stadgar.