Rättsfonden

SMC Rättsfond är en fond där SMCs medlemmar kan ansöka om bidrag till rättskostnader i frågor som är principiellt intressanta för SMCs medlemmar och som inte ersätts på annat sätt.

Motorcyklister drabbas varje år av juridiska problem som hänger ihop med ägande eller körning av motorcykel. Vissa går att lösa med hjälp av SMCs samarbetsjurister, av konsumentsekreterare, genom rådgivning från SMC, genom kontakter inom SMCs nätverk, genom beslut i Allmänna Reklamationsnämnden och liknande.

Sedan finns ärenden där motorcyklister inte går till domstol då de saknar medel till rättegångskostnader. Även om det finns rättshjälp genom trafikförsäkringen om man har minst halvförsäkring, måste den enskilde motorcyklisten själv stå för självrisken. Vid personskador kan man kostnadsfritt få juridisk hjälp via trafikförsäkringen via dialog med sitt försäkringsbolag. Motorcyklisten kan också drabbas av kostnader över ett visst belopp om han/hon förlorar i domstol. Det betyder att frågor som skulle kunna få stor betydelse för alla svenska motorcyklister aldrig prövas i domstol. Därmed kommer inga prejudikat och problemen kvarstår.

SMCs årsmöte 8 november 2008 beslutade att bilda SMCs Rättsfond och avsatte samtidigt en krona per medlem, 64 482 kronor.  Sedan dess har varie årsmöte avsatt en krona per medlem till fonden. 31 december 2019 fanns 898 000 kronor i Rättsfonden.  I övrigt  byggs Rättsfonden upp på samma sätt som Skadefonden; genom privatpersoner, distriktsorganisationer, klubbar, överskott från evenemang och liknande. Hittills har 192 000 kronor betalts ut från Rättsfonden. 

Hur sätter du in medel på SMCs Rättsfond?

Sätt in önskat belopp på vårt bankgirokonto 176-3549. Fyll i vem som skickat och i vilket sammanhang medlen samlats in på inbetalningen. SMC tackar på förhand för alla bidrag!

Hur ansöker man om rättsstöd från SMCs Rättsfond?

Medlemmar kan ansöka om rättsstöd ur Rättsfonden i frågor som är principiellt viktiga för organisationen och/eller medlemmarna. Frågan det gäller ska stämma överens med SMCs grundläggande värderingar och ideologi. Ansökan skickas till SMCs kansli som bereder ärendet. Styrelsen har möjlighet att få rådgivning av jurist innan de fattar beslut.

När kan man söka rättsstöd ur SMCs rättsfond?

Villkor för att rättsstöd ska beviljas är:

  • SMC-medlemskap då frågan aktualiserades
  • Att alla andra möjligheter till ekonomisk ersättning för juridisk hjälp är uttömda
  • Kostnaderna ersätts inte av någon annan. 
  • Ansökan ska innehålla aktuell fråga, intyg som visar att alla andra möjligheter är uttömda samt en beräkning av den summa ansökan avser.

Den som vill veta mer kan mejla kansliet. Du kan också skicka din ansökan i ett brev till SMC, Gamla Tunavägen 30, 784 60 BORLÄNGE. Vill du veta mer, kontakta SMC:s kansli, 0243-669 70.


Mer information hittar du i stadgar för Rättsfonden.