Betalningsvillkor och avbokningsregler

Följande är avtalsvillkor för att boka SMC:s kurser och utbildningar.

Bokning av kurs eller utbildning

För att boka en kurs med SMC fyller du i bokningsformuläret på hemsidan samt betalar en anmälningsavgift på 300 kr inom 10 dagar från bokningstillfället. Anmälningsavgiften försäkrar dig om en bokad plats på den valda kursen och är inte återbetalningsbar. Om kursavgifter inte erlagts inom anvisad tid kommer du att automatiskt avbokas. Alla kursavgifter måste vara betalda innan tillträde till kursen. Observera att våra avbokningsvillkor gällande återbetalning gäller. Är kursen fullbokad placeras du på en väntelista, och när du flyttas upp blir du automatiskt fakturerad och meddelad via epost. Din faktura kan betalas via Mitt konto.

Vi vill även informera om att i anmälningsavgiften ingår avbeställningsskydd ifall du blir sjuk.
Du kan läsa mer om det här. 

Betalning kan ske med kort (vi använder givetvis 3D-Secure), Swish, direktbetalning bank eller faktura. Om du väljer att betala med faktura, ska full betalning vara erlagd senast 30 dagar innan kursen ska genomföras. Om du inte betalar fakturan senast vid förfallodatumet kommer du att avbokas. 

Om du på väntelistan har erbjudits en plats ska hela beloppet betalas snarast möjligt på det sätt som anges av SMC. Vid utebliven betalning kommer den kursplatsen erbjudas till nästa.

Avbokning

Du kan när som helst avboka ditt deltagande minst 31 dagar innan kursen börjar. Du återfår kursavgiften, men inte eventuellt redan inbetald anmälningsavgift.
Om du avbokar kursen 30 till 15 dagar innan kursstart så återbetalas halva kursavgiften, om inte avbeställningsskyddet kan åberopas.
Vid avbokning 14 dagar och närmre från kursstart återbetalas inte kursavgiften, om inte avbeställningsskyddet kan åberopas. 
Om du har betalat anmälningsavgiften där avbeställningsskydd ingår kan du när som helst avboka kursen enligt de avbeställningsvillkoren som gäller för avbeställningsskyddet. Du måste direkt du fått reda på att du inte kan delta avboka din plats. Du måste inkomma med begäran om återbetalning inom 30 dagar från avbeställningen. Läs villkoren för avbeställningsskyddet här.

Kom ihåg att anmälningsavgift inklusive avbeställningsskyddet inte återbetalas oavsett om du vill boka om datum eller avboka dig. Överlåtelse av kursplats tillåts inte, det räknas som en ny bokning.

Under kursen

Du ansvarar själv för transport till och från kursen.

Du som deltagare ansvarar för att

  • Du innehar giltigt A-körkort för motorcykeln som används på kursen.
  • Motorcykeln är en landsvägsregistrerad motorcykel.
  • Motorcykeln ska vara besiktigad och godkänd av ett svenskt besiktningsorgan som till exempel Bilprovningen, OPUS, etc.
  • Motorcykeln ska vid kurstillfället vara påställd, i trafik och ha minst en giltig trafikförsäkring.
  • Registreringsskylten ska vara väl synlig på din MC. Om det är en ren endurokurs som genomförs på en godkänd endurobana kan en enduroregistrerad motorcykel användas.

Du ska ha godkänd motorcykelhjälm, kläder, ryggskydd/airbag-väst, stövlar och handskar avsedda för motorcykelkörning. Bröstplatta och heltäckande hjälm rekommenderas men är inget krav. Om särskilda regler finns för en kurs gäller dessa. Särskilda regler framgår på hemsidan under information om aktuell kurs. Personlig skyddsutrustning ska vara i gott skick. 

Grundkurser

Alla grundkurser anordnas av de enskilda distrikten. För information kring grundkursernas villkor och avbokningsregler, se respektive distrikts egna sidor.

I vissa fall kan du som handledare ta med dig din elev till någon av SMC:s grundkurser. Du ansvarar dock för din elev och hens utrustning och motorcykel enligt ovan. Mer om SMC:s utbildningar för körkortselever finner du här.

SMC och dess instruktörer har rätt att förvisa en deltagare från kursen ifall att:

  • Deltagaren inte följer reglerna
  • Deltagaren beter sig på ett sådant sätt som utgör en risk för sig själv och/eller andra kursdeltagare
  • Deltagaren inte använder den utrustningen som krävs för att kunna genomföra kursen.
  • Motorcykeln inte är det skicket för att kunna genomföra kursen.
  • Motorcykeln inte klarar den aktuella banans bullerkrav.

Om en deltagare är påverkad av alkohol eller droger förvisas han eller hon omedelbart! 
I ovanstående fall ersätts ingen erlagd betalning till den deltagaren.

Om kursen ändras eller ställs in

Om kursens ställs in eller på annat sätt inte kan genomföras så har SMC skyldighet att informera dig omedelbart om detta. Om en kurs inte kan genomföras på grund av SMC har du givetvis rätt att återfå den redan inbetalda kursavgiften.

Force majeure

SMC har full rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller före kursen inträffar naturkatastrof, översvämning, strejk eller annan händelse som väsentligt påverkar förhållandena på kursplatsen vid den tidpunkt då kursen ska genomföras och därmed förhindrar kursens genomförande. Vid sådan oförutsedd, extraordinär händelse och då SMC:s utgifter för aktuellt arrangemang kvarstår, är SMC inte skyldig att återbetala erlagd kursavgift. 
Desamma gäller även om regeringen eller någon svensk myndighet fattar beslut av sådan karaktär som gör det omöjligt att kursen kan genomföras.

OBS!
Kom ihåg att lite regn inte hindrar oss från att köra motorcykel. Var beredd på alla väderlägen och öppen för att lära dig mer om din MC och hur man kör den även under lite sämre förhållanden.

Tvister

Vi från SMC försöker alltid att lösa eventuella tvister om tolkning och tillämpning av dessa avtalsvillkor med hjälp av förhandlingar. Om du mot förmodan skulle tycka att detta inte är tillräckligt har du naturligtvis alltid rätt att vända dig till ARN eller allmän domstol.