Fotografering och filmning på SMC:s kurser

Alla som anmäler sig på en SMC-kurs kan räkna med att bli fotograferade. Många deltagare tycker att det är kul att se bilder på sig själva.
Vi har inte fotoförbud på våra kurser. Tvärt om, vi tycker också att det är kul att se bilder från och på kursdeltagare. Vi kräver därför inte att någon som fotograferar ska följa enskilda deltagares önskemål. Dock måste SMC:s regler efterföljas:

Fotografering
Fotografering runt banor får dock endast ske med tillstånd av SMC:s arrangerande träningsledare. Ingen får beträda området runt banan utan tillstånd. Detta är viktigt för allas säkerhet. I fall där fotografen avser använda bilder i kommersiellt syfte (sälja bilder till deltagare) måste samråd ske med träningsledare.
Fotografering i depå och annan plats, bortsett från själva banan, har SMC inga synpunkter på så länge man följer svensk lagstiftning kring t.ex kränkande fotografering.

Publicering av bilder ska också ske enligt svensk lagstiftning. SMC har inget emot att bilder från våra kursdagar sprids.

Filma deltagare på banan
Vi tillåter normalt sett ingen filmning på kurserna. Orsaken är att vi märkt att det innebär en ökad risk för incidenter. Instruktörer har dock tillåtelse att filma deltagare i utbildningssyfte. 
Om en deltagare vill filma kan denne fråga sin instruktör om det är ok eller inte. Träningsledaren på plats beslutar om undantag.