Teams-Möten


Teamsmöten 2024

Länk till möten skickas i separat mail till anmälda deltagare


Vi kommer hålla tre Teamsmöten om ca: 60 - 90 min.
Där vi går igenom praktiska information
och en genomgång av utbildning och examineringen.
Information om kommande Teams-möten
och kort presentation av examinatorerna.

8 april kl 20.00
Praktisk information + genomgång Nivå1  

15 april kl 20.00
Genomgång av Nivå2

22 april kl 20.00
Genomgång av Nivå3