Zoommöten

Länkar till Zoom har ni på e-post

11 maj kl 19.00

Praktiskt information och genomgång av examineringen.
Information om Zoommöten som kommer och vad de innehåller
Kort presentation av examinatorerna.

 

16 maj kl 19.00
Information om Broms.
Larz och Maria

 

18 maj kl 19.00
information om manövergård 
Niklas, Anders

Inspelningen av möte "Manövergård" misslyckades

 

23 maj kl 19.00
Information om BKK
Peter, Pelle, Claes, Marcus