Annonser

 

Kursdokument

English version (further down)

 

SMC litteratur om MC-körning

 Full Kontroll och Bra Tänkt

SMC:s MC supplement till 0-visionen

 MC-Visionen

SMC Instruktörsdokumentation

Råd & Riktlinjer ver. 3 är ny för 2018. Trafiksäkerhetskopplingen som start på övningar är största nyheten. Dokumentet kompletteras med olika specialdokument som släpps löpande under 2018. SMC:s Råd & Riktlinjer är ett levande dokument, och ver. 3 kommer under hösten att utvärderas och justeras av instruktörskåren.

SMC Grundbok Råd & Riktlinjer ver. 3.06 (NYTT)

SMC Gruskurs, Bilaga Råd och Riktlinjer ver 3 (NYTT)

SMC Grundkurs ver. 3 Kommer senare under 2018

SMC Kurvkurs Råd & Riktlinjer v 3 (NYTT)

KL Handbok Råd & Riktlinjer v 3 (NYTT)

Kontroll av MC

 

Grundkurs  Råd & riktlinjer

Inskrivningsblankett

Incidentrapport

 

Obligatorisk instruktörsintroduktion 2016

Olyckststatistik i trafik 2017

SH Råd & Riktlinjer version 2.1

 

 

 

Officiella skrivelser om SMC:s kursverksamhet

Brev till Sveriges kommuner  från SMC, Vägverket och Näringsdepartementet om behov av övningsplatser

Uttalande från SMC om MC-körning på banor 2010

Uttalande från SMC om MC-körning på banor 2014

 

English documents