Hur blir man instruktör?

SMC har alltid ett behov av nya Instruktörer för att fylla leden bl.a på grund av det ökade kursutbudet. Utbildningen är grunden för att säkerställa vår ledande position som certifierade utbildare inom Trafiksäkerhetsutbildningar. 

SMC söker ett brett spektrum av resurser och instruktörer med många olika personligheter och bakgrund. Det vanligaste sättet att värva nya instruktörer är att befintliga instruktörer tillfrågar en deltagare som de bedömer ha förutsättningarna att klara examinationskraven beskrivna nedan.

Har du några av följande egenskaper?
• Vilja att skapa säkrare MC förare i trafiken
• Ödmjuk?
• Överinlärd?
• Gått några av de kurser vi erbjuder?
• Har en helhetssyn på hojkörning?
• Flexibel och anpassningsbar?
• Engagerad och Inspirerande?
• Tillräckligt bra på att köra MC?
• God människokännare?
• Pedagogisk?
• Kommunikativ?
• God kamrat?


Hur blir man instruktörsaspirant?
Grundkraven är att du på egen hand har deltagit i några av de utbildningar som vi erbjuder inom SMC School samt prickar in flera av ovan egenskaper.  Nästa steg är att kontakta din kurs och utbildningsansvarig i ditt distrikt. Där kommer utbildningsansvarig att lotsa dig vidare i hur man blir instruktör.  
När du har blivit godkänd som aspirant och båda parter är överens följer fortsatt teori / praktik på våra övningsplatser och kurser. När aspiranten samlat på sig våra obligatoriska utbildningar och tillräckligt med kunskap som aspirant och att internutbildningsgruppen bedömer aspiranten redo, skickas aspiranten på examination. Examinationen består av både teoretiska och praktiska prov. Detta för att uppfylla kraven som organisationen tagit fram.


Examinationskrav
För att bli godkänd som instruktör skall instruktörsaspiranten visa prov på att;
• ha god självkännedom, riskmedvetenhet och attityd
• ha goda teoretiska kunskaper och körteknik samt ha en god uppfattning om sin egen körning och kan motivera varför de hanterar sin motorcykel som de gör.
• kunna instruera deltagarna på övningsområdet i hastigheter som normalt förekommer på SMC:s kurser
• ha nödvändiga kunskaper inom ledarskap och pedagogik för att kunna leda och hålla i teorigenomgångar med deltagargrupper
• ha förmåga att se vad deltagaren bör förändra för att förbättra sin teknik
• ha läst och ha god förståelse för materialet kring Råd & Riktlinjer 
• ha förståelse för att alla SMC:s instruktörer också har förpliktelse att skapa riskmedvetenhet och självinsikt på de forum på Internet där motorcyklisterna finns.


Om det här verkar intressant och det passar in på dig
Åk ut på någon kurs och prata med Kurs- och utbildningsansvarig.
Du kan även kontakta ditt distrikt berätta att du vill bli instruktör. 
Du också skicka ett mail till SMC School school@svmc.se så hjälper vi vidare.