SMC Stockholm

Allmänt
Styrelsen stöttar och hjälper funktionärer, instruktörer, kursansvariga, medlemmar och klubbarna i distriktet med råd och hjälp, håller kontakter med myndigheter och övriga organisationer samt bevakar SMC:s intressen i mc-frågor gentemot dessa.
Medlemskommunikationen sker huvudsakligen via Internet, med fördel via distriktets del av forumet och/eller via distriktets officiella e-postadresser.

Kursverksamhet
Alla aktiviteter i distriktet, oavsett arrangör, ska syfta till att uppnå SMC:s övergripande mål att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken. Aktiviteter som genomförs inom SMC Stockholms kursverksamhet skall grundas på Advance-projektets riktlinjer.

Distriktet planerar att under året genomföra:
• avrostningskurser i olika former
• broms- & kurvkurser
• gruskurser
• tjejkurser
• customkurser
• kurser i LABC

För att nå dessa mål kommer föreningen att fortbilda distriktets befintliga instruktörer och funktionärer för att upprätthålla hög kvalitet i utformning och utförande av olika aktiviteter.
Vi vill utöka utbildningsverksamheten och utbilda fler instruktörer med specialinriktning samt skapa utrymme och möjlighet för distriktets klubbar och andra intressenter att arrangera aktiviteter sanktionerade av SMC Stockholm.

Klubbverksamhet
Kontakten med medlemmar och klubbar i distriktet sköter distriktsinformatören som i styrelsen är utsedd att vara ansvarig. Föreningen kommer fortlöpande att informera om vilka aktiviteter som genomförs i distriktet.

Övriga arrangemang
Vi kommer att delta i olika arrangemang tillsammans med branschorganisationer/företag och mc-klubbar. Aktiviteterna går ut på att värva medlemmar till distriktet, till anslutna klubbar och deltagare till kursverksamheten, genom att informera om vår verksamhet och synas så mycket som möjligt.

Medlemsskap
Om du vill bli medlem i SMC klickar du här >>