Protokoll

Vi har styrelsemöten ca 1 ggn per månad ( Ej Juli) Behöver vi behandla ärenden mer så tar vi det i mail eller per telefon.

 

Styrelsemöten:  Vad ska en distrikts styrelse göra?

2023:

2023-01-16

2023-02-13

2023-03-13

2023-03-19 kl. 13.00 Distrikts Årsmöte, Triumph Stockholm Norr,
Karinsväg 5, 19461 Upplands Väsby. Anmälan görs hemsidan, under "mina konto". Välkomna.

Årsmöteshandlingar 2023

2022 Revisionsberättelse

2022 Årsredovisning

2022 Verksamhetsberättelse

2023-03-19 Konstituerande

2023-03-19 Årsmötesprotokoll

2023-04-03

2023-05-08

2023-06-12

Sommaruppehåll i Juli

2023-08-14 

2023-09-11 

2023-10-09

2023-11-20

2023-12-18 


2022:

2022-01-10

2022-02-15

2022-03-15 för att behandla motioner. 

2022-03- 20 kl. 13.00 ÅRSMÖTE !!

Välkommen på Årsmöte! All information finns samlad Här! 2022-04-04

2022-05-09

2022-06-13

Sommaruppehåll i Juli

2022-08-15

2022-09-12

2022-10-10

19- 20 nov Storkurshelg med RIKS på Arlanda, utbildning för styrelserna i alla distrikt.

2022-11-21

2022-12-12


2021:

Årsmötes protokoll 210314

Revisionsberättelse  

2021-01-11

2021-02-08

2021-03-22

2021-04-12

2021-05-10

2021-06-14

Sommaruppehåll Juli

2021-08-23

2021-09-13

2021-10-11

2021-11-08

2021-12-05

2020:

Verksamhetsberättelsen 2020

13 jan, 2020

10 feb, 2020

9 mars 2020

6 april 2020

11 maj 2020

8 Juni 2020

Sommaruppehåll Juli, Augusti 

14 Sept 2020

12 Okt 2020

9 Nov 2020

14 Dec 2020

 

 

2019:

Verksamhetsberättelsen 2019 

11 maj, 2019

2 sept, 2019

7 okt, 2019

4 nov, 2019

15-17 nov Storkurshelg med RIKS på Arlanda

2  dec, 2019

 

2018:

Verksamhetsberättelsen 2018

2017:

Verksamhetsberättelsen 2017

_____________________________________________________________________

Kallelse skickas av sekreterare till styrelsen (informerar valberedningen) valberedningen@smcsctockholm.se

Finns något ni önskar ta upp med styrelsen maila på ordforande@smcstockholm.se

eller informera info@smcstockholm.se

 

Stadgar för SMC Stockholm 2018

Stadgar för SMC Stockholm 2019

 

Läs hela dokumentet här!