Påverka lokala politiker

SMC jobbar alltid med trafikpolitiska frågor,

Som SMC kan vi påverka politiker och förutsättningarna för oss Hojåkare.

Vi tycker att motorcyklister är smarta - för det är smart att köra små och klimatsmarta tvåhjulingar istället för bilar. Det är enkelt för motorcyklar och moped att dela gemensamma parkeringsytor och på så sätt frigöra utrymme för andra. Det är smidigt att ta sig fram på motorcykel och genom fildelning minskar man köerna i storstäder. Att köra MC eller moped sliter inte på vägbanorna såsom tyngre fordon gör. Och inte minst, det är roligt att köra motorcykel.

Vi motorcyklister har en del särskilda behov i trafiken, inte minst att man tar hänsyn till oss som oskyddade trafikanter när man planerar väg- och gatumiljöer parkeringsmöjligheter, rondellutsmyckningar och andra utformningar som i vissa fall kan utgöra rena faror. Tyvärr glömmer beslutsfattare bort oss alldeles för ofta!