Remissvar och yttranden

SMC besvarar alla remisser som kommer till vårt kansli som rör motorcyklism. SMC lämnar också yttranden och liknande, både på begäran av och på eget initiativ, till myndigheter, organisationer och företag.

SMC svarar på alla sorts remisser som rör motorcyklister och motorcyklism.
Här hittar du remissvar från 2020.  Tidigare remissvar hittar du i kolumnen till vänster. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att läsa artiklarna. Om du saknar Acrobat Reader, klicka här

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 15 Blekinge 24 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 110 Skåne 24 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 109 Skåne 24 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 15 Skåne 24 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 13 Skåne 24 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 15 Kronoberg 24 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 26 Jönköping 24 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 26 Halland 24 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 15 Halland 24 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänking väg 292 Uppsala 24 augusti 2020

Remissvar Trafikverket  hastighetssänking väg 272 Uppsala 24 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänking väg 70 Uppsala24 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänking väg 56 Uppsala 24 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 55 Uppsala 24 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 274 Stockholm 24 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning E45 Jämtland 24 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning E10 Norrbotten 24 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 10.01 Norrbotten 2 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 50 Östergötland 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 32 Östergötland 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 244 Örebro län 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 52 Örebro län 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 50 Örebro län 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 250 Västmanland 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 233 Västmanland 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 70 Västmanland 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 56 Västmanland 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 41 Västra Götaland 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 26 Västra Götaland 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 63 Värmland 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 26 Värmland 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 57 Södermanland 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 50 Gävleborg 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning E4 Gävleborg 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 90 Västernorrland 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 70 Dalarna 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket hastighetssänkning väg 66 Dalarna 21 augusti 2020

Remissvar Trafikverket, hastighetssänkning väg 50 Dalarna, 21 augusti 2020

Yttrande EU-kommissionen Strategy for sustainable and smart mobility, 23 juli 2020

Remissvar, Transportstyrelsens förslag om ändringar av föreskrifter för föraprov, 22 juni 2020

Remissvar, Miljödepartementets utredning gällande den nya terrängkörningslagen, 18 juni 2020

Samrådsyttrande Trafikverket pilotprojekt Elväg Nynäshamn-Haninge, 15 juni 2020

Samrådsyttrande Trafikverket pilotprojekt Elväg Örebro-Hallsberg samt bilaga, 11 juni 2020

Remissvar Trafikverket förslag till krav- och rådsdokument för vägutrustning samt kommentarer, 8 juni 2020

Remissvar Transportstyrelsen angående föreskrifter om nya MC respektive MC som tagits i bruk m fl 6 maj 2020

Överklagande till Kammarrätten angående Transportstyrelsens beslut att inte dela uppgifter i STRADA 26 mars 2020

Remissvar angående ändring av lag om trafikbrott 18 mars 2020

Remissvar Hastighetssänkning Trafikverket väg 1053 Dalarna 25 februari 2020

Remissvar Hastighetssänkningar Trafikverket väg 35 Östergötland, 24 februari 2020

Yttrande,  gällande remissinstansernas svar om SMC och SMC Västs ansökan om att köra i utvalda bussfiler i Göteborg, 12 februari 2020