Remissvar och yttranden

SMC besvarar alla remisser som kommer till vårt kansli som rör motorcyklism. SMC lämnar också yttranden och liknande, både på begäran av och på eget initiativ, till myndigheter, organisationer och företag.

SMC svarar på alla sorts remisser som rör motorcyklister och motorcyklism.
Här hittar du remissvar från 2020.  Tidigare remissvar hittar du i kolumnen till vänster. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att läsa artiklarna. Om du saknar Acrobat Reader, klicka här

Remissvar Transportstyrelsen angående föreskrifter om nya MC respektive MC som tagits i bruk m fl 6 maj 2020

Överklagande till Kammarrätten angående Transportstyrelsens beslut att inte dela uppgifter i STRADA 26 mars 2020

Remissvar angående ändring av lag om trafikbrott 18 mars 2020

Remissvar Hastighetssänkning Trafikverket väg 1053 Dalarna 25 februari 2020

Remissvar Hastighetssänkningar Trafikverket väg 35 Östergötland, 24 februari 2020

Yttrande, gällande remissinstansernas svar om SMC och SMC Västs ansökan om att köra i utvalda bussfiler i Göteborg, 12 februari 2020