Remissvar och yttranden

SMC besvarar alla remisser som rör motorcyklism. SMC lämnar också yttranden och liknande, både på begäran av och på eget initiativ, till myndigheter, organisationer och företag.

SMC svarar på alla sorts remisser som rör motorcyklister och motorcyklism.
Här hittar du remissvar från 2019. Tidigare remissvar hittar du i kolumnen till vänster. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att läsa artiklarna. Om du saknar Acrobat Reader, klicka här

Remissvar EU-kommissionen Angående förslag på strafftullar på MC- och mopeddelar från USA, 23 april 2019

Remissvar Näringsdepartementet Finansiering av Strada 17 april 2019

Remissvar Transportstyrelsen om motoreffekt elfordon i Vägtrafikregistret, 21 mars 2019

Remissvar Trafikverket Hastighet efter mittseparering på RV 26 Jönköpings län, 7 mars 2019

Remissvar Trafikverket Generella synpunkter översyn Vägar och gators utformning. Kommentarer Krav-dokument. Kommentarer Råd-dokument. Kommentarer Begrepp och Grundvärden, 31 januari 2019. 

Remissvar Transportstyrelsen Föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret, 15 januari 2019

Remissvar Transportstyrelsen Ändring i Vägverkets föreskrifter om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar, 15 januari 2019