Remissvar och yttranden

SMC besvarar alla remisser som rör motorcyklism. SMC lämnar också yttranden och liknande, både på begäran av och på eget initiativ, till myndigheter, organisationer och företag.

SMC svarar på alla sorts remisser som rör motorcyklister och motorcyklism.
Här hittar du remissvar från 2019. Tidigare remissvar hittar du i kolumnen till vänster. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att läsa artiklarna. Om du saknar Acrobat Reader, klicka här

Remissvar Trafikverket hastighet v 23 Kalmar län 15 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 52 Södermanland 15 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 53 Södermanland 15 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 214 Södermanland 15 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 221 Södermanland 15 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 11 Skåne 13 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 24 Skåne 13 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 919 Östergötland 13 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 918 Östergötland 13 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 55 Östergötland 13 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 34 Östergötland 13 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 23 Östergötland 13 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 23 Kronoberg 13 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 601 Halland 26 juni 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 767 Halland 26 juni 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 47 Västra Götaland 26 juni 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 162 Västra Götaland 26 juni 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 172 Västra Götaland 26 juni 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 180 Västra Götaland 26 juni 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 190 Västra Götaland 26 juni 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 1890 Västra Götaland 26 juni 2019

Remissvar Transportstyrelsen Angående avgifter 25 juni 2019. 

Remissvar Trafikverket Angående sänkt hastighet på väg 150 i Halland, 20 juni 2019

Remissvar Trafikverket Angående sänkt hastighet väg 178 Västra Götaland 19 juni 2019

Remissvar EU-kommissionen Angående förslag på strafftullar på MC- och mopeddelar från USA, 23 april 2019

Remissvar Näringsdepartementet Finansiering av Strada 17 april 2019

Remissvar Transportstyrelsen om motoreffekt elfordon i Vägtrafikregistret, 21 mars 2019

Remissvar Trafikverket Hastighet efter mittseparering på RV 26 Jönköpings län, 7 mars 2019

Remissvar Trafikverket Generella synpunkter översyn Vägar och gators utformning. Kommentarer Krav-dokument. Kommentarer Råd-dokument. Kommentarer Begrepp och Grundvärden, 31 januari 2019. 

Remissvar Transportstyrelsen Föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret, 15 januari 2019

Remissvar Transportstyrelsen Ändring i Vägverkets föreskrifter om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar, 15 januari 2019