Annonser

 

Remissvar och yttranden

SMC besvarar alla remisser som rör motorcyklism. SMC lämnar också yttranden och liknande, både på begäran av och på eget initiativ, till myndigheter, organisationer och företag.

SMC svarar på alla sorts remisser som rör motorcyklister och motorcyklism.
Här hittar du remissvar från 2018. Tidigare remissvar hittar du i kolumnen till vänster. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att läsa artiklarna. Om du saknar Acrobat Reader, klicka här

Yttrande inför samråd med Transportstyrelsen angående Miljözoner, 18 maj 2018

Remissvar Trafikverket Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg E4, Ullånger-Docksta, 14 maj 2018

Yttrande till Trafikverket Utgångspunkt för ökad säkerhet avseende motorcyklister och räcken, 18 april 2018. Bilaga Deemed to comply. Bilaga Säkert räcke för MC. 

Synpunkter till Trafikverket avseende regeringsuppdrag om laddinfrastruktur längs våra större vägar, 18 april 2018

Remissvar Transportstyrelsens förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om kompetens för besiktningstekniker, polisman och bilinspektör, om kontrollbesiktning, om flygande inspektion samt om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare, 23 februari 2018

Remissvar Transportstyrelsen angående föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret, 19 februari 2018